Sosiaalityöntekijä - Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Sosiaalityöntekijä - Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perheiden palvelulinjalle haetaan lastensuojelun avohuoltoon sosiaalityöntekijää.

Karviainen on monialaisen osaamisen kehittämiseen sitoutunut perusturvakuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja Karkkilan ja Vihdin asukkaille elämän eri vaiheissa. Perhesosiaalityötä toteutetaan sosiaalihuoltolain mukaisina palveluna sekä lastensuojelun palveluna perheiden palvelulinjalla.

Lastensuojelulain avohuollossa on kaksi tiimiä, johon kuuluu sosiaalityöntekijöitä, erityissosiaaliohjaajia, sosiaaliohjaajia ja perhetyöntekijöitä. Tiimien lähijohtamisesta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Tiimin lähijohtamisesta vastaa johtava sosiaalityöntekijä.

Virassa menestymiseen tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Toivomme hakijalta innovatiivista ja innokasta työotetta. Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, joustavuutta, kykyä monialaiseen työskentelyyn sekä vahvaa asiakastyön kehittämisotetta. Lastensuojelun ja perhesosiaalityön vahva aiempi työkokemus ja osaaminen luetaan eduksi virkaa täytettäessä.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) sekä 1.3.2016 voimaan tulleen sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 8 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Muodollisesti pätevien hakijoiden puuttuessa haussa voidaan huomioida sosiaalityön aineopinnot suorittanut hakija määräaikaisena virkavalintana. Sosiaalityön aineopinnot suorittaneella henkilöllä on mahdollisuus saada Karviaisen palveluksessa ollessaan tukea opiskelujensa loppuun saattamisessa Karviaisen sosiaalityön oppimisklinikalla.

Virkaan valitun tulee esittää lain 505/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen työnteon aloittamista.

Käytössämme on liukuva työaika. Työ on luonteeltaan liikkuvaa, joten ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat välttämättömiä viran hoitamisessa.

Me Karviaisessa olemme hyvin koulutusmyönteisiä ja tämä mahdollistaa oman itsensä
kehittämisen haasteellisessa työssä. Käytössämme ovat laadukkaat työvälineet ja järjestelmät perhekeskuksessa Nummelassa, osoitteessa Ojakkalantie 10. Karkkilan alueella työskentelylle tarjoamme hyvät tilat sote-keskuksessa. Moniammatillisen tiimin tuki ja säännöllinen työnohjaus ovat kunnossa. Toimiva tiimirakenne, erityisasiantuntijoiden antama työryhmän tuki ja lakimiehen konsultaatiomahdollisuus kuuluvat meillä työn tukirakenteisiin.
Palkka on 3557,70 euroa kuukaudessa. Henkilökohtaisen lisän arvio tehdään koeajan aikana. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hae nyt! Työ alkaa mahdollisimman nopeasti, alkamisajankohta on neuvoteltavissa.
Lisätiedot sähköpostilla johtava sosiaalityöntekijä Janica Laaksonen ja Merja Tavi-Räisänen.

Hakuaika 24.5.2019 mennessä. Haastattelut 29.5.2019.

Lisätietoja

http://www.karviainen.fi/

Lisätiedot sähköpostilla johtava sosiaalityöntekijä Janica Laaksonen ja Merja Tavi-Räisänen.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@karviainen.fi

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Perheiden palvelulinja
Osoite: Ojakkalantie 10, 03100 Nummela

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä.
Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Tutustu työnantajaan