Sosiaalityöntekijä - Rovaniemen kaupunki

Sosiaalityöntekijä - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialalla

on haettavana

sosiaalityöntekijän virka
tämän hetkisenä sijoituspaikkana lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun vastuualue koostuu moniammatillisesta tiimistä, jossa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Kannustamme työntekijöitä tarttumaan uusiin työn tekemisen tapoihin ja verkostomenetelmien laajaan käyttöön. Lasten ja perheiden palvelualue on aktiivisesti mukana kehittämistoiminnassa eri yhteistyötahojen kanssa. Työntekijöillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus.

Sosiaalityöntekijä toimii lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijä. Tehtäviin kuuluu tarvittavien tukitoimien ja palveluiden toteuttaminen, järjestäminen, niiden seuranta ja vaikuttavuuden arviointi.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 2.8.2019 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 2.8.2019 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

vs. lastensuojelun palveluesimies Miia Virtamo, puh. 016 322 6671 ja vs. johtava sosiaalityöntekijä Leila Leisto, puh. 016 322 6917. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Perusturvan toimiala, lapsiperheiden palvelualueella
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki, aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.

Tutustu työnantajaan