Sosiaalityöntekijä - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Sosiaalityöntekijä - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana kolme sosiaalityöntekijän virkaa perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen perhesosiaalityön tulosyksikössä. Toimipaikka sijaitsee Raahessa, työtä tehdään koko seutukunnan alueella (Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki). Lastensuojelun sosiaalityössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 9 sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, lastenvalvoja ja kaksi palveluohjaajaa.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu lastensuojelulain mukaiset lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät sekä suunnitelmallinen lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon sosiaalityö yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Tehtävään kuuluu toistaiseksi sosiaalipäivystys. Tarjoamme työn tueksi viikoittaiset tiimipalaverit, säännöllisen työnohjauksen sekä työhön liittyvää koulutusta. Lisäksi vuoden 2019 aikana alkaa kouluttautuminen lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin, jossa monitoimijaisuus on työskentelyn lähtökohtana ja palvelut viedään lasten ja perheiden luonnolliseen toimintaympäristöön.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimityöhön sekä itsenäiseen työskentelyyn. Tarjoamme työntekijöille säännöllisen ryhmä- ja tarvittaessa yksilötyönohjauksen. Työssä vaaditaan myös oman auton käyttöä, koska työ sijoittuu kolmen kunnan alueelle.

Kelpoisuusvaatimuksena on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava), pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat.
Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa tulosyksikköjohtaja Elisa Roimaa, puh. 040 1357911 ja perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosaluejohtaja Antti Tornberg, puh. 040 1357850 (20.6.2019 saakka).
etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 34.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.
Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan