Sosiaalityöntekijä - Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Sosiaalityöntekijä - Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perheiden palvelulinjalle haetaan alkuarviointiin sosiaalityöntekijää

Karviainen on monialaisen osaamisen kehittämiseen sitoutunut perusturvakuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja Karkkilan ja Vihdin asukkaille elämän eri vaiheissa. Organisaatiomme on jaettu kolmeen palvelulinjaan elämänvaiheiden mukaan. Perhesosiaalityötä toteutetaan sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelun mukaisina palveluina perheiden palvelulinjalla.

Alkuarvioinnissa työskentelee kolme sosiaaliohjaajaa ja kolme sosiaalityöntekijää. Alkuarvioinnin henkilöstö käsittelee lastensuojeluilmoituksia ja sosiaalihuoltolainmukaisia yhteydenottoja. Alkuarviointi vastaa myös Karviaisen alueella virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä. Tiimin lähijohtamisesta vastaa johtava sosiaalityöntekijä.

Virassa menestyminen edellyttää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Toivomme hakijalta myönteistä työotetta. Lastensuojelun ja perhesosiaalityön aiempi työkokemus ja osaaminen luetaan eduksi virkaa täytettäessä.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) sekä 1.3.2016 voimaan tulleen sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 8 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.
Virkaan valitun tulee esittää lain 505/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote sekä jättää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen työnteon aloittamista. Käytössämme on liukuva työaika. Työ on luonteeltaan liikkuvaa, joten ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat välttämättömiä viran hoitamisessa.

Me Karviaisessa olemme koulutusmyönteisiä. Omaa ammatillista osaamista on mahdollista kehittää haasteellisessa työssä. Alkuarvioinnin tilat sijaitsevat perhekeskuksessa Nummelassa, osoitteessa Ojakkalantie 10. Karkkilan alueella työskentelylle tarjoamme tilat sote-keskuksessa. Moniammatillisen tiimin tuki ja säännöllinen työnohjaus ovat kunnossa. Moniammatillinen työyhteisö, erityisasiantuntijoiden tuki ja lakimiehen konsultaatiomahdollisuus kuuluvat meillä työn tukirakenteisiin.
Palkka on 3593,28 euroa kuukaudessa. Henkilökohtaisen lisän arvio tehdään koeajan aikana. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hae virkaan, keskustellaan lisää asiasta mahdollisessa haastattelussa. Hakuaika 31.7.2019 asti. Haastattelupäivä on 5.8.2019. Haastatteluun voi saada kutsun jo aiemmin, heti hakemuksen saapumisen jälkeen.
Lisätiedot:
12.7.2019 asti puhelimitse Kirsi Hatanpää puh.044 711 4076
19.7.2019 asti sähköpostilla Merja Tavi-Räisänen
22.7.2019 alk. sähköpostilla Marketta Roinisto.

Lisätietoja

http://www.karviainen.fi/

12.7.2019 asti puhelimitse Kirsi Hatanpää puh.044 711 4076
19.7.2019 asti sähköpostilla Merja Tavi-Räisänen
22.7.2019 alk. sähköpostilla Marketta Roinisto.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Perheiden palvelulinja
Osoite: Ojakkalantie 10, 03100 Nummela

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä.
Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Tutustu työnantajaan