Sosiaalityöntekijä - Rovaniemen kaupunki

Sosiaalityöntekijä - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialueen aikuisten ja työikäisten palvelualueella
on haettavana sosiaalityöntekijän virka 1.10.2019 alkaen.

Aikuisten ja työikäisten palvelualue jakautuu viiteen sisällölliseen ja toiminnalliseen tehtäväalueeseen:
- aikuisten palveluohjauksen ja kiireellisen sosiaalityön
- työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen,
- maahanmuuttajasosiaalityön,
- vammaissosiaalityön sekä
- erityisryhmien asumispalvelujen tehtäväalueeseen.

Sosiaalityöntekijän virka sijoittuu aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö tehtäväalueelle sosiaalipäivystyksen tehtäviin. Sosiaalipäivystys vastaa kiireelliseen ja välittömään sosiaaliseen avuntarpeeseen kaikkien kuntalaisten osalta, kaikkina vuorokauden aikoina. Tämän lisäksi sosiaalipäivystys vastaa Lapin Sairaanhoitopiirin alueella olevien kuntien sosiaalipäivystyksen etupäivystyksestä virka-ajan ulkopuolella. Sosiaalipäivystys työtä tehdään virka-aikana sekä virka-ajan ulkopuolella niin sosiaalipalvelukeskuksessa kuin terveydenhuollon yhteydessä. Työtä tehdään 3- vuorossa.

Päivystystyössä edellytetään joustavuutta, kykyä tilanteen kokonaisvaltaiseen ja ripeään analysointiin. Päätöksentekoon on pystyttävä itsenäisesti ja usein nopeasti ja vähäisen informaation pohjalta. Odotamme virkaan valittavalta sosiaalihuollon lainsäädännön ja palvelurakenteen hallintaa sekä työkokemusta alalta. Virkaan valittavalla tulee olla kykyä toimia itsenäisesti ja moniammatillisessa työryhmässä sekä kohdata erilaisia asiakasryhmiä lapsesta vanhukseen. Eduksi katsotaan kokemus päivystysluonteisesta työstä sekä laaja-alainen kokemus sosiaalityön tehtävistä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 9.8.2019 klo 15.00

Jos ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 9.8.2019 klo 15.00

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Lisätietoja antaa palveluesimies Susanna Lauhava p. 040 171 6463 (9.7 klo 9-10 ja 11.7 klo 13 -14) sähköposti etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Haastattelut tehtävään pidetään 14.8.2019 ja 15.8.2019

Perusturvan toimiala, aikuisten ja työikäisten palvelualueella
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki, aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.

Tutustu työnantajaan