Sosiaalityöntekijä - Raision kaupunki

Sosiaalityöntekijä - Raision kaupunki

Sosiaalityöntekijä työskentelee arviointi- ja päivystysyksikössä neljän hengen tiimissä. Tehtäviin kuuluu vastaanottaa lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen pyynnöt. Sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelu- ja palvelutarpeen arviot yhdessä moniammatillisin tiimin kanssa. Sosiaalityöntekijä arvioi mahdollisen kiireellisen lastensuojelutarpeen.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuudesta § 817/2015). Ammattipätevyys tarkistettavissa JulkiSuosikista. Tehtäväkohtainen palkka on 3435,96 €. Tutkinto- ja työtodistukset esitetään työhaastattelun yhteydessä. Ennen viran vastaanottamista hakijan on esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2. mom. mukainen rikosrekisteriote. Noudatamme neljän kuukauden koeaikaa.
Tervetuloa joukkoomme!

Vs. perhepalvelujen johtaja Hannele Elo-Kuru, puh. 0400 899 770 12.7. asti. Vastaava sosiaalityöntekijä Marja-Leena Borgman, puh. 044 797 1756.

Raision kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Perhepalvelut
Osoite: Nallinkatu 2, 21200 Raisio

Raision kaupunki on kasvun paikka: lähes 25 000 asukkaan ja 1500 yrityksen kotikaupunki ja 1400 ihmisen työpaikka Turun seudulla.

Tutustu työnantajaan