Sosiaalityöntekijä - Kangasalan kaupunki

Sosiaalityöntekijä - Kangasalan kaupunki

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN vakituinen virkasuhde lastensuojelussa 2.9.2019 alkaen

Tervetuloa osaavaan, kehittyvään ja kokeilevaan tiimiimme tekemään antoisaa, itsenäistä ja kokonaisvaltaista sekä monipuolista lastensuojelutyötä!

Työ sisältää laaja-alaisesti lastensuojelun eri osa-alueet, kuten avohuollon tukitoimien järjestämisen, tarvittaessa kiireelliset sijoitukset, huostaanoton valmistelut sekä sijaishuollon- ja jälkihuollon tehtäviä. Tehtäviin kuuluvat myös osallistuminen Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen virka-aikaiseen sosiaalipäivystysrinkiin.

Lastensuojelun sosiaalityön tukena on viikoittainen tiimi, johtavan sosiaalityöntekijän tuki, ryhmätyönohjaus ja työparityöskentely. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös sosiaalikeskuksessa toimivan psykiatrisen erikoissairaanhoitajan ja kaupungin oman tehostetun perhetyön kanssa.

Tarjoamme positiivisen ja mukavan työyhteisön. Kangasalan kaupunki tarjoaa hyvät kouluttautumis- ja kehittämismahdollisuudet sekä myös työhyvinvointia edistävää toimintaa. Työaika on joustava sisältäen liukuvan työajan ja työaikapankin sekä etätyömahdollisuuden.
Lastensuojelussa kehitetään Lapset puheeksi- ja Systeemisen lastensuojelun menetelmiä.

Tarjoamme kilpailukykyisen palkan (3 199,80 euroa/kk + rekrytointilisä 200 euroa/kk).

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 § ja 32 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Määräaikaisesti enintään vuodeksi voidaan virkaan valita sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään aineopinnot sosiaalityöstä ja käytännön harjoittelun (em. lain 12 §). Arvostamme kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä, kykyä sekä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn että tiimityöhön ja hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä intoa kehittää työtä.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002). Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtyä huumausainetestiä koskeva todistus. Määräaikaisessa virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja toistaiseksi voimassaolevassa virkasuhteessa kuuden kuukauden koeaikaa.

Haastattelut suoritetaan ensisijaisesti 29.8. ja 30.8..2019 aamupäivällä.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Vt. johtava sosiaalityöntekijä Katariina Liimatainen, 040 133 6305, katariina.liimatainen@kangasala.fi

Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Urheilutie 15, 36200 Kangasala

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon.
Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.

Tutustu työnantajaan