Sosiaalityöntekijä - Raahen kaupunki

Sosiaalityöntekijä - Raahen kaupunki

Raahen kaupungin opetustoimi hakee määräaikaista sosiaalityöntekijää elokuussa 2019 aloittaneeseen Liikkuvan tuen-tiimiin ajalle 1.9.2019 - 31.5.2020.

Liikkuvan tuen-timii on osa hanketta, joka rahoitetaan Opetushallituksen myöntämällä valtion erityisavustuksella koskien koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä sekä siihen liittyviä kokeiluita.
Hankkeen kesto on yksi lukuvuosi ja sen aikana on tarkoitus kehittää uusia toimintatapoja ja tukimuotoja koulupoissaolojen ehkäisemiseksi. Työ on luonteeltaan jalkautuvaa ja suoritetaan osittain oppilaiden kotona.

Liikkuvan tuen-tiimi tarjoaa tukea erityisesti oppilaille, joilla on paljon koulupoissaoloja tai jotka eivät kykene käymään koulua normaalein opetusjärjestelyin. Tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijä ja erityisopettaja.

Tiimi kartoittaa oppilaiden poissaolojen syyt kyselylomakkeella ja suunnittelee sekä toteuttaa yksilölliset tukitoimet yhdessä oppilaan oman koulun ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Työaika on 20h/vko. Pätevyysvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys tai muu vastaava tehtävään soveltuva tutkinko (AMK).

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote ennen työn aloittamista.

Lisätietoja

https://raahe.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus

Anita Paani, pedagogisen tuen koordinaattori, Raahen kaupunki, p. 040 839 9002, anita.paani@raahe.fi

Raahen kaupunki, Tulevaisuuslautakunnan alainen toimiala, Opetustoimi
Osoite: Rantakatu 5 D, Raahe, 92100 Raahe

Raahe on kasvava ja kehittyvä n. 26 000 asukkaan hyvien harrastusmahdollisuuksien ja edullisen asumisen teollisuus- ja satamakaupunki Perämeren rannikolla. Raahen kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan