Sosiaalityöntekijä - Rovaniemen kaupunki

Sosiaalityöntekijä - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan lapsiperheiden palvelualueella

on haettavana

kaksi sosiaalityöntekijän virkaa.
Virat sijoittuvat lastensuojelun avohuoltoon.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus.

Lastensuojelun vastuualue koostuu moniammatillisesta tiimistä, jossa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Kannustamme työntekijöitä tarttumaan uusiin työn tekemisen tapoihin ja verkostomenetelmien laajaan käyttöön. Lasten ja perheiden palvelualue on aktiivisesti mukana kehittämistoiminnassa eri yhteistyötahojen kanssa. Työntekijöillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen.

Sosiaalityöntekijä toimii lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijä. Tehtäviin kuuluu tarvittavien tukitoimien ja palveluiden toteuttaminen, järjestäminen, niiden seuranta ja vaikuttavuuden arviointi.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 18.10.2019 klo 15.00.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros, PL 8216, 96200 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 18.10.2019 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Kaisa-Maria Rantajärvi, lastensuojelun palveluesimies p. 050 315 1259 ja
Leila Leisto, avohuollon johtava sosiaalityöntekijä p. 016 322 5326
Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Perusturvan toimiala, lapsiperheiden palvelualueella
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki, aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.