Sosiaalityöntekijä - Keuruun kaupunki

Sosiaalityöntekijä - Keuruun kaupunki

Tervetuloa Keuruulle! Keuruun kaupungissa on haettavana
SOSIAALITYÖNTEKIJÄN virka, jonka tehtävät ovat tällä hetkellä aikuissosiaalityön ja lastensuojelun tehtäviä.

Työskennellessäsi sosiaalityöntekijänä Keuruun kaupungissa pääset osaksi iloista ja yhteistyökykyistä tiimiämme, joka koostuu aikuis- ja lapsiperhetyössä johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi kolmesta sosiaalityöntekijästä, kahdesta sosiaaliohjaajasta, neljästä perhetyöntekijästä sekä palvelusihteeristä.

Keuruulla pyrimme kehittämään työskentelyämme koko työyhteisön kesken ja pääset hyödyntämään kehitystyössä omaa ammattitaitoasi. Keuruulla perhekeskustoiminta on otettu osaksi kokonaisvaltaista työtä lapsiperheiden hyväksi. Työntekijäkohtaiset asiakasmäärät ovat kohtuulliset ja pyrimme tukemaan työntekijöidemme työhyvinvointia. Työskentelemme pääosin työpareittain. Työntekijöillä on käytössä säännöllinen työnohjaus ja kaupungin työntekijät voivat hyödyntää kaupungin liikuntamahdollisuuksia.

Yhteistyöverkostot varhaiskasvatuksen, koulun ja perusterveyhdenhuollon kanssa ovat toimivat. Palvelutarjontaamme tehostamme tarvittaessa ostopalveluna, lisäksi lapsiperheiden kotipalveluun on käytössä palveluseteli. Keuruulle on vahvistettu Lasten, nuorten ja perheiden Keuruu -kehittämisohjelma vuosille 2018-2022. Keuruun on mukana myös systeemisen toimintamallin kehittämisessä.

Sosiaalityöntekijältä edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§ ja 32§ mukaista kelpoisuutta. Lisäksi arvostamme kokemusta lastensuojelusta, aikuissosiaalityöstä, sosiaalihuoltolain ja lastensuojelun tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävän palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tehtävään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi, 253178. Sähköiseen hakemukseen tulee liittää kelpoisuuteen osoittavat todistukset. Hakemus tulee jättää viimeistään 21.10.2019 klo 15.

Lisätietoja: Johtava sosiaalityöntekijä Alisa Veistämö, puhelin 0400 428 013, sähköposti: alisa.veistamo@keuruu.fi

Lisätietoja

http://www.keuruu.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä Alisa Veistämö p. 0400 428 013

Keuruun kaupunki, Perusturvapalvelut
Osoite: Multiantie 5, 42700 Keuruu

Keuruu on hyvien palvelujen, monipuolisten harrastusmahdollisuuksien, kauniin luonnon ja vesistöjen ympäröimä vireä maaseutukaupunki. Keuruun kaupungin perusturvapalvelujen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Kaupunkistrategian 2018 -2022 visiona on Lapsiperheiden paratiisi: "Keuruu on vuonna 2022 lapsiperheiden paratiisi, jonka perustan luovat turvallinen ympäristö, terveet päiväkodit ja koulut. Kaiken ikäisten sujuva ja hyvinvoiva arki syntyy lähellä olevista hyvinvoimaa tuottavista palveluista, luonnosta ja monipuolisista harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksista sekä hyvästä työllisyystilanteesta."