Sosiaalityöntekijä - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan aikuisten ja työikäisten palvelualueella

on haettavana

sosiaalityöntekijän virka
tämän hetkisenä sijoituspaikkana sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut

Aikuisten ja työikäisten palvelualue jakautuu neljään sisällölliseen ja toiminnalliseen tehtäväalueeseen:
-aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö
-sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut
-vammaissosiaalityön palvelut
-erityisryhmien asumispalvelut

Aikuisten ja työikäisten palvelualueen toimintaa, palveluja ja ammattikäytäntöjä on kehitetty viime vuosina voimakkaasti uuden sosiaalihuoltolain hengessä. Haemme sosiaalityön osaajaa ja asiantuntijaa, jolla innovatiivinen työote ja motivaatiota työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien aikuisten kanssa. Sosiaalityöntekijän keskeisiä tehtäviä ovat palvelutarpeen arviointi ja asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointiprosessien koordinointi sekä toimivien palvelukokonaisuuksien suunnittelu yhdessä asiakkaan ja monialaisen verkoston kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen kelpoisuus.Odotamme virkaan valittavalta laaja-alaista sosiaalihuollon asiantuntijuutta ja palvelujärjestelmän tuntemusta sekä sosiaalihuollon lainsäädännön hallintaa. Arvostamme valmiutta työn kehittämiseen, hyviä yhteistyötaitoja sekä kokemusta sosiaalityöstä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Virkaan valitun on esitettävä ennen koeajan päättymistä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 10.12.2019 klo 15.00.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros, PL 8216, 96200 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 10.12.2019 klo 15.00.
Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Johanna Alajoutsijärvi puh 040 564 9641 sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Perusturvan toimiala, aikuisten ja työikäisten palvelualueella
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki, aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.