Sosiaalityöntekijä - Kangasalan kaupunki

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN vakituinen virkasuhde sijais- ja jälkihuollon lastensuojelussa 2.1.2020 alkaen.

Tervetuloa osaavaan, kehittyvään ja kokeilevaan tiimiimme tekemään antoisaa ja itsenäistä lastensuojelutyötä! Virka sijoittuu Kangasalan sijais- ja jälkihuollon lastensuojelun sosiaalityöhön ja kyseessä on uusi virka.

Työ sisältää lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon tehtäviä. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen virka-aikaiseen sosiaalipäivystysrinkiin.

Lastensuojelun sosiaalityön tukena on viikoittainen tiimi, johtavan sosiaalityöntekijän tuki, ryhmätyönohjaus ja työparityöskentely. Työyhteisön käytössä on myös psykiatrinen erikoissairaanhoitaja. Tiivistä yhteistyötä tehdään kaupungin oman tehostetun perhetyön kanssa.

Tarjoamme positiivisen ja mukavan työyhteisön. Kangasalan kaupunki tarjoaa hyvät kouluttautumis- ja kehittämismahdollisuudet sekä myös työhyvinvointia edistävää toimintaa. Työaika on joustava sisältäen liukuvan työajan ja työaikapankin sekä etätyömahdollisuuden. Lastensuojelussa kehitetään Lapset puheeksi- ja Systeemisen lastensuojelun menetelmiä.

Palkka on 3 199,80 euroa/kk. Lisäksi lastensuojelussa maksetaan rekrytointilisää 200 euroa/kk.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 § ja 32 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Määräaikaisesti enintään vuodeksi voidaan virkaan valita sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään aineopinnot sosiaalityöstä ja käytännön harjoittelun (em. lain 12 §). Arvostamme kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä, kykyä sekä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn että tiimityöhön ja hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä intoa kehittää työtä.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002). Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtyä huumausainetestiä koskeva todistus. Määräaikaisessa virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja toistaiseksi voimassaolevassa virkasuhteessa kuuden kuukauden koeaikaa.

Haastattelut suoritetaan ensisijaisesti 19.12.2019 iltapäivällä.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

Vt. johtava sosiaalityöntekijä Katariina Liimatainen, 040 133 6305, katariina.liimatainen@kangasala.fi

Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Urheilutie 15, 36200 Kangasala

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon.

Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.