Sosiaalityöntekijä - Kangasalan kaupunki

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA, lapsiperheiden sosiaalipalvelut 1.1.2020 alkaen

Tervetuloa osaavaan, kehittyvään ja kokeilevaan tiimiimme tekemään antoisaa ja itsenäistä lapsiperheiden sosiaalityötä! Haemme sosiaalityöntekijää sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin vakituiseen virkaan 1.1.2020 alkaen.

Kangasalan kaupungin lapsiperheiden sosiaalityön tehtävän kuuluu lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi yhdessä lapsen, perheen ja verkostojen kanssa. Tehtävään kuuluu lisäksi lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukainen suunnitelmallinen sosiaalityö ja -ohjaus sekä muiden sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen koordinointi. Olet myös osa Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan yhteistoiminta-alueen virka-aikaista sosiaalipäivystysrinkiä.

Lapsiperheiden sosiaalityön tukena oman tiimin lisäksi ovat lähiesimies, perhetyön ja lastensuojelun tiimit sekä ryhmätyönohjaus. Työyhteisön käytössä on myös psykiatrinen erikoissairaanhoitaja. Kangasalan kaupunki tarjoaa lisäksi hyvät kouluttautumismahdollisuudet ja mahdollisuuden kehittää omaa työtään.

Palkka on 3 199,80 euroa/kk.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 § ja 32 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Määräaikaisesti enintään vuodeksi voidaan virkaan valita sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään aineopinnot sosiaalityöstä ja käytännön harjoittelun (em. lain 12 §). Arvostamme kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä, kykyä sekä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn että tiimityöhön ja hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä intoa kehittää työtä.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002). Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtyä huumausainetestiä koskeva todistus. Vakituisessa virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Haastattelut suoritetaan ensisijaisesti 20.12.2019 aamupäivällä.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

Vt. johtava sosiaalityöntekijä Katariina Liimatainen, 040 133 6305, katariina.liimatainen@kangasala.fi

Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Urheilutie 15, 36200 Kangasala

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon.

Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.