Ylöjärven kaupungin perusturvaosasto hakee lastensuojeluun sosiaalityöntekijää perhevapaan sijaiseksi ajalle 24.8.2020 - 7.7.2021. Työ on mahdollista aloittaa myös aikaisemmin.

Lastensuojelun työryhmässä työskentelee tällä hetkellä kuusi sosiaalityöntekijää, kaksi perheohjaajaa, perheohjaaja-koordinaattori, perheterapeutti ja lastenvalvoja. Lähijohtamisesta vastaa lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä. Meillä on käytössä lastensuojelun systeeminen toimintamalli ja kehitämme mallin mukaista työskentelyä edelleen.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työ on lapsen ja perheen tilanteen parantamiseen tähtäävää muutostyötä. Tehtäviin kuuluu asiakassuunnitelmien laatiminen, päätöksenteko, palvelujen koordinointi ja niiden vaikuttavuuden seuranta. Työtehtäviin kuuluu myös osallistuminen virka-aikaiseen päivystykseen.

Tarjoamme sinulle kehitysmyönteisen, mukavan ja kokeneen työyhteisön tuen ja säännöllisen työnohjauksen. Tuemme työntekijöiden ammatillista kouluttautumista niin sisäisillä kuin ulkoisilla koulutuksilla. Käytössämme on liukuvan työajan lisäksi työaikapankki ja työntekijöillä on mahdollisuus tehdä etätyöpäiviä. Työyksikössämme on käytössä virka-auto.

Arvostamme positiivista ja kehittämismyönteistä asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä kykyä työskennellä vaihtelevissa tilanteissa. Kokemus lastensuojelutyöstä on eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 3 ja 7 §:n mukainen kelpoisuus. Huomioimme myös sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevat henkilöt, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Viransijaisuuteen valitun on toimitettava lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3437,29 €/kk.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi).

Lisätietoja

http://www.ylojarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Kirsi Valtanen, p. 044 481 1219, kirsi.valtanen@ylojarvi.fi ja sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala, p. 050 561 1037, marketta.tiihala@ylojarvi.fi

Ylöjärven kaupunki, Perusturvaosasto
Osoite: Kuruntie 10, 33470 Ylöjärvi

Ylöjärvi on nuorekas ja vireä, 33 000 asukkaan kasvukaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. Meillä on aktiivisen kehittämisen ilmapiiri ja panostamme henkilöstömme osaamiseen sekä hyvinvointiin. Työnantajana Ylöjärven kaupunki arvostaa työntekijöidensä terveitä elintapoja.