Sosiaalityöntekijä (3) - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalityöntekijä (3) - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Haemme kolmea sosiaalityöntekijää lastensuojelun sosiaalityöhön.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa ja jälkihuollon sosiaalityössä on lapsen ja nuoren tilanteen arviointi, asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, asiakassuunnitelmaneuvotteluiden pitäminen sekä lastensuojelutoimenpiteistä päättäminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 7§ ). Työ edellyttää liikkumista, joten ajokortti on virkaan valitulla suositeltava. Virkasuhteeseen valitun on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§/2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Kelpoisten hakijoiden puuttuessa virkaan voidaan valita määräajaksi sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut aineopinnot ja niihin liittyvän harjoittelun tai virka voidaan täyttää määräajaksi sosiaaliohjaajan vakanssilla. Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Koeaika on 6 kuukautta.

Lisäksi hakijoilta toivotaan kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Lastensuojelun sosiaalityön sisältö on monipuolista ja haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Työ on itsenäistä, mutta tiimin ja lähiesimiehen tuki on koko ajan saatavilla. Työtä tukee säännölliset tiimikohtaiset työnohjaukset, yhdessä suunniteltu täydennyskoulutus sekä kehittämis- ja työhyvinvointipäivät. Lastensuojelun sosiaalityössä on alkamassa pitkäaikainen kehittämistyö eri teemaisissa pienryhmissä. Sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus etätyöpäiviin.

Kymsoten lastensuojelussa Kouvolan toimipisteessä työskentelee 16 sosiaalityöntekijää ja 9 sosiaaliohjaajaa. Tiimejä on viisi, joista kolmessa työskennellään pääasiassa avohuollossa olevien asiakkaiden kanssa, sijaishuollon ja jälkihuollon tiimit. Lastensuojelun työntekijöitä on koulutettu systeemiseen (suhdeperustaiseen) ajattelumalliin. Tavoitteena on kouluttaa koko lastensuojelun henkilöstö vuosien 2019-2021 aikana.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Piippo p 0442238885 ja Teija Järvinen p 0400853232

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 45100 Kouvola

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.
Laadun tekee huippuammattilaiset.

Tutustu työnantajaan