Sosiaalityöntekijä (3) - Tampereen kaupunki

Sosiaalityöntekijä (3) - Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin avo- ja asumispalvelujen asiakasohjausyksikön vammaispalvelutoimisto vastaa vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisista palveluista Tampereella ja Orivedellä. Toimistossa työskentelee tällä hetkellä 11 sosiaalityöntekijää, vastaava sosiaalityöntekijä, neljä sosiaaliohjaajaa sekä toimistotyöntekijöitä. Sosiaalityö jakautuu neljälle tiimille, jotka ovat palvelutarpeenarvioinnin ja neuvonnan tiimi, lasten ja nuorten tiimi (alle 30 v), asumisen tiimi sekä kotiin annettavien palvelujen tiimi (30 +). Moniammatillinen ja auttavainen työyhteisö on työntekijöiden tukena.
Haemme kolmea sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan, joista kaksi on asumisen tiimiin ja yksi kotiin annettavien palvelujen tiimiin, jossa palvelut kohdentuvat 30 - vuotta täyttäneiden palvelujen järjestämiseen.
Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee suoraa asiakastyötä ja vastaa asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta ja tekee yksilölliset asiakasviranomaispäätökset vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisista palveluista ja tukitoimista, joista suurin osa on asiakkaalle subjektiivisia oikeuksia ja kuuluvat kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Vammaispalveluissa tehdään yhteistyötä erilaisten verkostojen ja palvelujen järjestäjien kanssa.
Sosiaalityöntekijä Asumisen -tiimi (2 kpl)
Sosiaalityöntekijät työskentelevät asumisen tiimissä. Tehtävään kuuluu asumispalveluissa olevien asiakkaiden vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten palveluiden järjestäminen, palvelusuunnitelmien tekeminen sekä tiivis yhteistyö asiakkaiden, omaisten ja asumispalveluyksiköiden kanssa. Asumisen tiimissä organisoidaan myös asumispalveluiden jonoja. Tehtävään kuuluu asiakaskäyntejä Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alueen asumispalveluyksiköihin. Toisen viran vastuualueena on lisäksi Tampereen ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaiden sosiaalityöntekijän tehtävät.
Sosiaalityöntekijä Kotiin annettavien palvelujen -tiimi (30+)
Sosiaalityöntekijä työskentelee kotiin annettavien palvelujen tiimissä vastaten vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten palvelujen järjestämisestä. Tehtävänä on vastata asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sekä erikseen sovittavista erityisvastuualueista lakisääteisten palvelujen järjestämisen lisäksi. Lisäksi tehtäviin kuuluu erityisesti henkilökohtaisen avun järjestäminen asiakkaille tai palvelukokonaisuuksien järjestäminen palveluasumisessa omaan kotiin sekä kotona asuvien kehitysvammaisten ihmisten palvelujen järjestäminen. Haetun tehtävän maantieteellisenä vastuualueena on itäinen Tampereen kaupungin alue ja Orivesi.
Kelpoisuusvaatimuksena virkoihin on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 7 §, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan palkata enintään vuodeksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun laki 817/2015 §12.
Eduksi katsotaan vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja kehitysvammahuollon hyvä tuntemus ja kyky laaja-alaiseen, itsenäiseen vastuuseen palvelujen kokonaisuudesta. Työskentely toteutuu yhteistyöverkostoissa ja suorissa asiakastilanteissa, joten arvostamme erinomaisia yhteystyötaitoja sekä selkeää ja hyvää kirjallista ilmaisukykyä. Kotiin annettavien palvelujen tiimin virassa edellytetään voimassaolevaa B-luokan ajokorttia ja asumisen tiimissä ajokortti katsotaan eduksi.
Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan.
Tampereen kaupungin työntekijänä sinulla on oikeus ison organisaation etuihin, kuten työterveyshuoltoon ja vakuutuskassan etuuksiin. Kaupunki myös tarjoaa mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja kulttuuria etusetelin avulla. Näiden lisäksi tarjoamme hyvät koulutusmahdollisuudet monialaiseen ja ammatilliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen.
Lisätietoja tehtävästä antaa vs. asiakasohjauksen päällikkö leena.koykka@tampere.fi, puh: 0503248617 (soittopyyntö tekstiviestillä tarvittaessa)
Hakuaika päättyy 23.5.2019. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon. Ilmoita hakemuksellasi kumpaan tiimiin haet ensisijaisesti.
Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi. IMURIn käyttöohjeet löytyvät sivulta http://www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat.html ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.
Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.
 

Lisätietoja

https://www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat.html

  • Asiakasohjausyksiköt/Vammaispalvelut
  • Työpaikka
  • tre-1-890-19
  • 9.5.2019 - 23.5.2019 23:59
  • TamperePirkanmaa

vs. asiakasohjauksen päällikkö leena.koykka@tampere.fi, puh: 0503248617 (soittopyyntö tekstiviestillä tarvittaessa)

Asiakasohjausyksiköt/Vammaispalvelut
Osoite: Tampere

Tampere tunnetaan rohkeudestaan uudistua. Ei ole sattumaa, että Tampere on vuodesta toiseen Suomen toivotuin asuinpaikka, halutuin opiskelukaupunki ja suosituin matkailukohde. Täällä on maan pysyvimmät työntekijät, korkein teknologia alan osaaminen sekä vahva innovaatiokyky. Tampereen kaupunki haluaa olla entistä enemmän uuden liiketoiminnan mahdollistaja ja kumppani yrityksille.
Tampereen kaupunki on myös monien mahdollisuuksien työnantaja. Yhteensä kaupungin palveluksessa on noin 15 000 työntekijää noin 900 ammattinimikkeellä

Tutustu työnantajaan