Sosiaalityöntekijä - Riihimäen kaupunki

Odotamme juuri Sinua sosiaalityöntekijäksi Riihimäen perhe- ja sosiaalipalveluihin! Meillä on avoinna sosiaalityöntekijän opintovapaan sijaisuus 1.9.2020 alkaen 31.12.2020 saakka sekä tämän jälkeen 1.1.2021 avautuva vakituinen virka.

Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on perhe- ja sosiaalipalvelut. Vastuualue jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka ovat perhesosiaalityö, lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut ja Mäkikujan perhetukikeskus sekä aikuissosiaalityö. Riihimäen kaupungilla on kehitetty lapsiperheiden palveluita entistäkin vahvemmin asiakaslähtöisiksi sekä vahvistettu kuntouttavaa työotetta. Nyt haettava viransijaisuus ja virka sijoittuvat perhesosiaalityön innostuneeseen ja virkeään tiimiin. Tiimissämme on 10 sosiaalityöntekijän ja 5 palveluohjaajan virkaa. Yksi palveluohjaajista työskentelee nuortentalo Nupissa. Lisäksi tiimiin kuuluvat psykiatrinen sairaanhoitaja ja Ankkuri-tiimin sosiaalityöntekijä.

Riihimäellä tavoitteenamme on korjaavan työn sijaan panostaa vahvasti ennaltaehkäisyyn ja suunnitelmalliseen muutostyöhön perheiden kanssa. Riihimäen kaupungilla on monialaiset ja kattavat lapsiperheiden palvelut verkostomaisessa perhekeskuksessa. Olemme mukana perhe- ja aikuissosiaalityön osalta kansallisessa systeemisen lastensuojelun työmallin (Syty) kehittämisessä ja juurruttamisessa. Vahvan ja hyvin käytössä olevan tiimityön kautta sosiaalityöntekijän jatkuvana tukena ovat siis perheterapeutit ja psykologit.

Sosiaalityöntekijän tehtävät perhesosiaalityössä ovat yhdennettyjä palveluohjauksen ja sosiaalityön tehtäviä, joka edistää vaikuttavaa asiakastyötä ja mahdollistaa ammatillisen kehittymisen. Palvelualueella hoidetaan virka-aikainen päivystys ja palvelutarpeen arvioinnit sekä lastensuojelutarpeen selvitykset. Sosiaalityöntekijän asiakkaina ovat erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat ja lastensuojeluasiakkaat. Riihimäellä asiakasmäärät ovat maltilliset.

Sosiaalityöntekijän työ on pääsääntöisesti arkisin tehtävää päivätyötä. Työntekijällä on mahdollisuus työskennellä myös etätöitä tehden tai työmatkoja voi käyttää työn tekemiseen mobiilityöaikana. Työn tueksi on järjestetty tiivis lähiesimiehen ja Systeemisen tiimin tuki, työnohjaus ja lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus osallistua perustehtäväänsä tukeviin koulutuksiin. Uransa alussa oleville sosiaalityöntekijöille voidaan nimetä mentori oman työssä oppimisen tueksi. Laajojen koulutuskokonaisuuksien avulla rakennamme työllemme yhteistä viitekehystä. Työnantaja voi myöntää myös palkallisia koulutuspäiviä sosiaalityön opiskelijoille tutkinnon loppuunsaattamisen tueksi. Lisäksi Riihimäellä on mahdollisuus maksaa rekrytointilisää sekä henkilökohtaista palkanlisää.

Tehtävässä toivotaan olevan työkokemusta lastensuojelusta ja/tai lapsiperheiden palveluista. Eduksi katsomme kokemuksen arviointityöstä. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostojen kanssa työskentelyyn. Oman auton käyttömahdollisuus edistää liikkuvan työn tekemistä mutta ei ole työn edellytys. Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalityöntekijän tehtävään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 §:n ja 7§:n mukaan. Lisäksi tehtävään valitulla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 7). Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon arvio terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuoja. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Sijaisuus voidaan täyttää jo hakuaikana sopivan hakijan löytyessä.
Palkkaus KVTES:n mukainen 3496,80 € + kokemuslisät + HTA/palkkatoive.

Lisätietoja

http://www.riihimaki.fi

Tutustu työnantajaan

Marianna Isakov, palveluesimies
puh. 050 4407263, marianna.isakov@riihimaki.fi
Hakemukset www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala
Osoite: Jarrumiehenkatu 15, 11100 Riihimäki

Riihimäen kaupungin työntekijänä pääset kehittämään noin 30 000 asukkaan edelläkävijäkaupunkia. Tavoitteenamme on toimia ja palvella iloisella asenteella. Kiertotalous, robotiikkaopetus ja nuorisoteatteri ovat tärkeitä vahvuuksiamme. Riihimäelle on helppo tulla vajaassa tunnissa joka puolelta Etelä-Suomea. Kaupunkimme on ihmisen kokoinen, kaikki tärkeä löytyy kävelymatkan päästä. Riihimäen kaupunki on savuton työpaikka.