Sosiaalityöntekijä - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Tervetuloa töihin Pohjois-Pohjanmaalle lasten- ja nuorisopsykiatrian pariin!

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tuottaa n. 33 500 asukkaan terveys- ja hyvinvointipalvelut Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa.
Olemme kehittäneet lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan toimintaa (Lanu-yksikkö) ja etsimme psykiatriasta kiinnostunutta sosiaalityöntekijää. Sinulla on halutessasi hienot mahdollisuudet osallistua sosiaalityöntekijän työn lisäksi palveluiden kehittämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Lasten- ja nuorten psykiatrisen yksikön toimintaan kuuluu lasten ja nuorten psykiatrisen avohoidon järjestäminen alueellamme. Osa työntekijöistämme työskentelee perustasolla kouluilla ja osa erityistasolla.

Meillä on monipuoliset psykiatriset palvelut: tulet olemaan osa Terapiakeskusta, johon kuuluu Lanu-yksikön lisäksi A-klinikka, aikuisten mielenterveyspalvelut ja psykiatrinen kotikuntoutus

Haemme

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

Lanu-yksikössä sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluu perheasioiden selvittelyä, perheen toimintakyvyn tukemista, verkostotyötä, asiakkaan ja hänen perheensä ohjausta sekä neuvontaa. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakasprosessin suunnittelusta, toteuttamisesta sekä sen arvioinnista yhdessä sairaanhoitajien, psykologin ja lääkäreiden kanssa. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen pätevyys. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti sosiaalityöntekijän sijaiskelpoisuuden omaavalla hakijalla.

Virka täytetään 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, ja tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa. Lisäksi virkaan valituilta vaaditaan ennen nimityksen vahvistamista, itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen toimittamista. Viran hoitaminen edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Hakemukset lähetetään 30.9.2020 klo 12 mennessä. Valitsemme haastateltavat hakemuksen perusteella ja lähetämme kutsun haastatteluun sähköpostilla. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antaa:
Palvelupäällikkö Terhi Manni p. 044 419 5324
tai sähköpostilla: terhi.manni@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa:
Palvelupäällikkö Terhi Manni p. 044 419 5324
tai sähköpostilla: terhi.manni@kalliopp.fi

Terapiakeskus
Osoite: Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!