Sosiaalityöntekijä - Oulaisten kaupunki

Kiinnostaako sinua vaihteleva työ ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen?
Etsimme Oulaisten kaupunkiin SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ lapsiperheiden palveluihin

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja neuvonta, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit ja avohuollon suunnitelmallinen sosiaalityö. Sosiaalityöntekijä on osa perhepalvelutiimiä, jossa on mukana lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja kolme perhetyöntekijää. Työtä tehdään sekä itsenäisesti että työpareittain. Toimit vuorollasi virka-ajan sosiaalipäivystyksessä ja oman alasi asiantuntijana lapsiperhepalvelujen verkostossa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksen tekoon sekä tiimityöhön. Toivomme sinulta innovatiivista, innokasta ja asiakaslähtöistä työotetta sekä kokemusta sosiaalityöstä. Näkemystäsi toivotaan myös perhekeskusmallin paikalliseen kehittämiseen. Meillä on tarjota tiimityöhön sitoutunut ja vahvan työyhteisöllisen tuen omaava työyhteisö. Meillä on mahdollisuus etätyöhön ja työnohjaus järjestetään. Työn tueksi on järjestetty lakimiespalvelut. Kaupungin perhekeskus-toimintamalli on kehittymisvaiheessa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 12 §).

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen KVTES:n ja työnvaativuuden (TVA) mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain (504/2002) 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Lisätietoja

http://www.oulainen.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot ja yhteydenotot:
sosiaalityöntekijä Heli Huttunen, puh. 044 4793281, sähköposti etunimi.sukunimi@oulainen.fi.

Oulaisten kaupunki, Perusturvakeskus
Osoite: Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen

Oulaisten kaupunki on noin 7 500 asukkaan virkeä, nuorekas ja kompakti kaupunki. Kaupunkiin on erinomaiset liikenneyhteydet ja kaupungin elinvoimassa korostuvat alueelliset sairaanhoidon, terveydenhuollon, kuntoutuksen ja koulutuksen palvelut. Kaupungissa on vireää teollisuutta ja monipuoliset vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuudet.