Ylöjärven kaupungin perheneuvolassa on haettavana sosiaalityöntekijän sijaisuus (60 % työaika)

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän työhön kuuluvat lakisääteinen kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityö ja lapsikeskeinen perheasioiden sovittelu. Työhön sisältyy alle 13-vuotiaiden lasten sekä heidän perheidensä tukeminen perhettä kohdanneeseen kriisiin, lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä moniammatillisen työskentelyn ja verkostotyön avulla.
Ylöjärven perhe- ja mielenterveyspalveluihin kuuluu perheneuvolan 3 sosiaalityöntekijän ja 3 psykologin ja lastenpsykiatrin lisäksi nuorisotiimi, erityistyöntekijöitä ja mielenterveyskeskus. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja tarjoamme haastavan ja mielenkiintoisen työn hyvässä työyhteisössä, jossa tehdään kokonaisvaltaista koko perhettä huomioivaa mielenterveystyötä. Sijaisuus on tullut avoimeksi osa-aikaeläkkeelle jäämisen vuoksi ja täytetään toistaiseksi vuodeksi kerrallaan.

Kelpoisuusehtona on laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys.

Arvostamme vahvaa sosiaalityön osaamista ja kokemusta perheneuvolassa työskentelystä. Lisäksi arvostamme hyvää yhteistyökykyä, sosiaalisia taitoja ja kehittämismyönteisyyttä.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3 216,32 €. Sijaisuutta täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun tulee esittää ennen sijaisuuden vastaanottamista ote rikosrekisteristä (laki 504/2002 § 3).

Lisätietoja

http://www.ylojarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen johtaja Paula Pasanen-Aro p. 040 133 1567 paula.pasanen-aro@ylojarvi.fi, sosiaalityöntekijä Päivi Mikkola p. 050 437 1365 paivi.mikkola@ylojarvi.fi, sosiaalityöntekijä Soile Ahokas, p. 050 437 1336 soile.ahokas@ylojarvi.fi.

Ylöjärven kaupunki, Perusturvaosasto
Osoite: Mikkolantie 10, 33470 Ylöjärvi

Ylöjärvi on nuorekas ja vireä, 33 000 asukkaan kasvukaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. Meillä on aktiivisen kehittämisen ilmapiiri ja panostamme henkilöstömme osaamiseen sekä hyvinvointiin. Työnantajana Ylöjärven kaupunki arvostaa työntekijöidensä terveitä elintapoja.