Sosiaalityöntekijä - Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Sosiaalityöntekijä työikäisten sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen yksikköön
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten palvelulinjalle haetaan sosiaalityöntekijää. Haettava vakituinen virka sijoittuu tiimiin, joka tarjoaa palveluja alle 30-vuotiaille asiakkaille. Asiakastyö painottuu suunnitelmalliseen sosiaalityöhön, jonka työvälineinä ovat palvelutarpeen arviot, asiakassuunnitelmat, ohjaus ja neuvonta ja sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukainen päätöksenteko.
Karviainen on monialaisen osaamisen kehittämiseen sitoutunut perusturvakuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja Karkkilan ja Vihdin asukkaille elämän eri vaiheissa. Organisaatiomme on jaettu kolmeen palvelulinjaan elämänvaiheiden mukaan. Työikäisten sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelut sijoittuvat työikäisten sosiaalipalvelukeskukseen.
Alle 30-vuotiaiden asiakastyön tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijän lisäksi kaksi sosiaalityöntekijää ja kolme sosiaaliohjaajaa. Koko työikäisten sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä on johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi 20 työntekijää. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Vihdin Nummela, joka sijaitsee hyvien kulkumahdollisuuksien päässä myös pääkaupunkiseudulta. Työtä tehdään koko Karviaisen alueella.
Arvostamme yhteistyökykyistä, positiivista, kehittävää ja asiakasta tukevaa työotetta.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun. Karviaisessa arvostamme sosiaalityötä ja tuemme opiskelua ja koulutusta, kuten ammatinharjoittamiskelpoisen sosiaalityöntekijän valmistumista monin eri tavoin.
Karviaisen viroissa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä nähtäväksi ennen virkatehtävän vastaanottamista.
Työ alkaa sopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3525,09 euroa kuukaudessa ja kelpoisen sosiaalityöntekijän henkilökohtaisen lisän maksamisesta tehdään arvio ja päätös koeajan jälkeen. Työsuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virkatehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Haastatteluun pyydetyn on haastattelussa esitettävä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset. Virkaan valitun tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 23.10.2020 mennessä Kuntarekry.fi -sivuston kautta, työavain 316443.

Lisätietoja

http://www.karviainen.fi/

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä Marika Forsell , marika.forsell@karviainen.fi

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Työikäisten palvelulinja, Sosiaalityö
Osoite: Tehtaantie 3, 03100 Nummela

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 600 henkilöä.