Sosiaalityöntekijä - Kangasalan kaupunki

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN vakituinen virkasuhde (2 virkaa) sijais- ja jälkihuollon lastensuojelussa 1.4.2021 alkaen.

Tervetuloa osaavaan, kehittyvään ja kokeilevaan tiimiimme tekemään antoisaa ja itsenäistä lastensuojelutyötä! Virat sijoittuvat Kangasalan sijais- ja jälkihuollon lastensuojelun sosiaalityöhön.

Työ sisältää lastensuojelun sijaishuollon- ja jälkihuollon tehtäviä. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen virka-aikaiseen sosiaalipäivystysrinkiin.

Lastensuojelun sosiaalityön tukena on viikoittainen tiimi, johtavan sosiaalityöntekijän tuki, ryhmätyönohjaus ja työparityöskentely. Työyhteisön käytössä on myös psykiatrinen erikoissairaanhoitaja ja päihdetyöntekijä. Tiivistä yhteistyötä tehdään kaupungin oman tehostetun perhetyön kanssa.

Tarjoamme positiivisen ja mukavan työyhteisön. Kangasalan kaupunki tarjoaa hyvät kouluttautumis- ja kehittämismahdollisuudet sekä myös työhyvinvointia edistävää toimintaa. Työaika on joustava sisältäen liukuvan työajan ja työaikapankin sekä etätyömahdollisuuden. Lastensuojelussa kehitetään systeemisen lastensuojelun menetelmiä.

Palkka on 3 238,84 €/kk. Lisäksi lastensuojelussa maksetaan rekrytointilisää 200 €/kk.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 § ja 32 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Määräaikaisesti enintään vuodeksi voidaan virkaan valita sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään aineopinnot sosiaalityöstä ja käytännön harjoittelun (em. lain 12 §). Edellytämme kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä, kykyä sekä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn että tiimityöhön ja hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä intoa kehittää työtä.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002). Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtyä huumausainetestiä koskeva todistus. Määräaikaisessa virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja toistaiseksi voimassaolevassa virkasuhteessa kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemus pyydetään täyttämään ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Haastattelut suoritetaan ensisijaisesti 11.3.2021 aamupäivällä.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava sosiaalityöntekijä Katariina Liimatainen, 040 133 6305, katariina.liimatainen@kangasala.fi

Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Urheilutie 15, 36200 Kangasala

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä, yli 31 000 asukkaan kaupunki, kauniissa harju- ja järvimaisemissa, hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon. Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasalan kaupunki toimii isäntäkuntana. Sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa palvelut lähes 40 000 asukkaalle.

Kangasalan kaupunki - Savuton työpaikka