Kuopion kaupungin Perusturvan palvelualueella perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa on haettavana kaksi (2) sosiaalityöntekijän virkaa 1.6.2021 ja 1.7.2021 alkaen.

Tehtävänkuvaus: Sosiaalityöntekijän tehtävät perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa

Sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaan perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa kuuluvat sosiaalihuollon ja lastensuojelun lakisääteiset tehtävät; työskentely sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisissa asiakkuuksissa olevien lasten sekä heidän verkoston kanssa. Tehtävään kuuluu myös työskentely laajan viranomaisverkoston ja sijaishuoltopaikkojen kanssa. Kuopion lastensuojelun avohuolto toimii kokonaisuutena systeemisen toimintamallin mukaisesti.
Viranhoito edellyttää lapsi- ja perhepalvelujen paikallisen palvelukentän tuntemusta, itsenäistä työotetta, tiimityötaitoja, joustavuutta sekä työtä määrittävän lainsäädännön osaamista.

Kelpoisuusehdot: Sosiaalityöntekijän kelpoisuus (sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015)

Työaika: 37,75 h/vko.

Palkka: 3450,52 €

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus, todistus huumausainetestistä sekä Rikosrekisteriote (lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen).

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Ansa Nikula-Partanen , p. 044-718 3801

Kuopion kaupunki, Perusturvan palvelualue, perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto
Osoite: Viestikatu 1-3, 3krs, 70600 Kuopio

Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat