Kuopion kaupungin Perusturvan palvelualueella lapsiperhepalveluissa on haettavana sosiaalityöntekijän varahenkilön viransijaisuus ajalla 7.6.2021 - 9.5.2022.

Tehtävänkuvaus: Määräaikainen virka sijoittuu perhepalveluihin ja lastensuojelun avohuoltoon sisältäen sosiaalityöntekijän tehtävät ja perehdyttämistehtävät lastensuojelun avo-, sijais- tai jälkihuollossa.

Viranhoito edellyttää lapsi- ja perhepalvelujen palvelukentän ja prosessien kokonaisvaltaista tuntemusta, itsenäistä työotetta, yhteistyökykyä, joustavuutta, mukautumista nopeasti vaihtuviin tilanteisiin sekä työtä määrittävän lainsäädännön vahvaa osaamista.

Valittava sosiaalityöntekijän varahenkilö toimii kokoaikasena viranhaltijana, mutta työtehtävänä on sijaistaa lapsiperhepalvelujen sosiaalityöntekijöitä tilapäisissä poissaoloissa ja huolehtia töihin palaavan viranhaltijan perehdytyksestä poissaolon aikana hoidettujen asiakasasioiden osalta.

Työtehtäviin kuuluu myös organisaatioon rekrytoitavien uusien työntekijöiden perehdytystä. Työpanoksen kohdentamisesta sovitaan kulloinkin johtavan sosiaalityöntekijän kanssa.
Viransijaisuuteen valittava henkilö pääsee kehittämään omalta osaltaan työnsä sisältöä hiljattain perustetussa uudessa virassa.

Kelpoisuusehdot: Sosiaalityöntekijän kelpoisuus (sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015)

Työaika: 37,75 h/vko.

Palkka: 3450,52 €/kk

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Määräaikaiseen virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Rikosrekisteriote (lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen).

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Juha Asunmaa p. 044-718 3701

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Perusturvan palvelualue, perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto
Osoite: Viestikatu 1-3, 3. krs., 70600 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat