Sosiaalityöntekijä - Liedon kunta

Liedon kunnan perhe- ja sosiaalipalveluissa on haettavana lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka. Hakuaikaa jatketaan.

Etsimme osaavaan joukkoomme lastensuojelun sosiaalityöntekijää vakituiseen virkasuhteeseen. Työyhteisössämme työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, neljä sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa, perheohjaaja, psykologi ja asiakaspalvelusihteeri. Lastensuojelun tiimimme on innostunut ja kehittämismyönteinen asiantuntijatiimi.

Työ on monipuolista asiantuntijatyötä, joka edellyttää kykyä itsenäiseen harkintaan, päätöksentekoon ja työhön kuuluvien lakien hallintaa. Toivomme sinulta valmiuksia monialaiseen yhteistyöhön, aiempaa kokemusta lastensuojelusta, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä positiivista asennetta. Arvostamme asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta, hyviä organisointi- ja dokumentointitaitoja sekä halua ja näkemystä kehittää lastensuojelun työtä. Työ edellyttää joustavuutta, halua kehittyä sekä reflektoivaa, arvioivaa ja kehittävää työotetta. Lisäksi tehtävässä edellytetään riittävää lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun asiantuntemusta. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Sosiaalityöntekijän pääasiallisiin tehtäviin kuuluu palvelutarpeen arviointityöskentely, suunnitelmallinen lastensuojelun sosiaalityö sekä monialainen yhteistyö eri verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa. Työ käsittää lastensuojelun eri osa-alueet, kuten avohuollon tukitoimien ja palveluiden järjestämisen, päätöksenteon, tarvittaessa kiireelliset sijoitukset, huostaanoton valmistelut ja sijaishuollon tehtävät sekä työskentelyn lapsen ja perheen verkostoissa. Lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä vastaat asiakassuunnitelman laatimisesta, tavoitteellisesta työskentelystä ja arvioinnista, lapsen tarpeiden mukaisesta päätöksenteosta sekä yhteistyöstä lapsen ja hänen perheensä kanssa. Työhön sisältyy lisäksi virka-aikaista päivystystä.

Tarjoamme hyvät ja toimivat rakenteet, hyvän työilmapiirin, työnohjauksen, perehdytyksen, mentoroinnin sekä esimiesten ja kollegoiden vahvan tuen. Sinulla on oma työhuone, työssä on mahdollisuus etätyöhön ja työvälineet ovat toimivat. Dokumentoinnin tueksi olemme ottamassa sanelun käyttöömme. Lastensuojelun avohuollossa työskentelemme systeemisellä työotteella ja asiakasmäärät ovat hyvin kohtuulliset. Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelma (SHQS). Toimipisteemme sijaitsee Liedon Kunnantalolla hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan määräajaksi palkata sosiaalityön loppuvaiheen opiskelija (ed. mainittu laki, 12 §).

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi ote rikosrekisteristä, jota laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ajalla 30.6. - 9.7. vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Paula Laukamo,
050 4316 984, paula.laukamo@lieto.fi ja ajalla 12.7. - 6.8. palvelukoordinaattori Maija Winqvist, p. 040 6289 806

Lisätietoja

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lieto on n. 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa. Liedon kunta on työnantaja, joka tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee n. 1300 eri alojen ammattilaista. Tavoitteena on, että meillä kaikilla on hyvät edellytykset tehdä työtä ja viihtyä työssämme. Kaikilla Liedon kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään ja käyttää osaamistaan tehtävissään.


Osoite: Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Sinulle suositellut työpaikat