Sosiaalityöntekijä - Kangasalan kaupunki

Kangasalan kaupungissa on haettavana 31.10.2021 klo 15:00 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKASUHDE, perheneuvola

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella on haettavana sosiaalityöntekijän virkasuhde perheneuvolaan.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävänä ovat perheneuvontatyö, vanhemmuuden ja perhesuhteiden tukeminen ja perheasioiden sovittelu. Työntekijän tukena on perheneuvolan monialainen tiimi, jossa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, lastenpsykiatri, lasten fysioterapeutti ja puheterapeutteja sekä perheohjaaja. Työtä tehdään sekä itsenäisesti, että työpareittain. Työntekijän tukena viikoittaisen tiimin lisäksi on perheneuvolan esimies ja ryhmätyönohjaus. Kangasalan kaupunki tarjoaa hyvät työn kehittämis- ja kouluttautumismahdollisuudet.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys (sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen pätevyys). Määräaikaisesti enintään vuodeksi voidaan virkaan valita sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään aineopinnot sosiaalityöstä ja käytännön harjoittelun (em. lain 12 §).

Valinnassa kiinnitetään huomiota kelpoisuuden lisäksi henkilöiden soveltuvuuteen. Arvostamme laaja-alaista kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä, hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, sekä intoa kehittää työtä. Eduksi katsotaan perheneuvolan työhön soveltuva lisäkoulutus esimerkiksi vuorovaikutus- ja terapeuttisista menetelmistä.

Valitun on ennen virkasuhteen vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/20029) ja toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, sekä työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtyä huumausainetestiä koskeva todistus. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sote- sopimuksen mukaisesti.

Hakemus pyydetään täyttämään ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Haastattelut suoritetaan ensisijaisesti torstaina 4.11.2021 aamupäivällä.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Perheneuvolan esihenkilö Heidi Nurmi ,puh 0401336572, heidi.nurmi@kangasala.fi

Lisätietoja

Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus

Kangasala on vireä ja kehittyvä 32 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa Tampereen naapurissa. Kangasala on toimintaansa aktiivisesti kehittävä, työelämän laatuun ja koulutukseen panostava työnantaja. Kasvukuntana Kangasala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn. Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasalan kaupunki toimii isäntäkuntana. Sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa sosiaalihuollon palvelut lähes 40 000 asukkaalle.


Osoite: Lentolankuja 2, 36220 Kangasala
Kangasalan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat