test
Sosiaalityöntekijä - Heinolan kaupunki

Haemme sosiaalityöntekijää Heinolan kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu yksikköön. Virka on uusi ja työtehtävät määräytyvät yksikön tarpeiden mukaisesti. Heinolan peruspalvelut siirtyvät 1.1.2023 osaksi Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu yksikkö käsittää lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin, lapsiperheiden kotipalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön, sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelulain mukaisen tehostetun perhetyön, sekä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon.

Haussa olevan sosiaalityöntekijän tehtävät painottuvat lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon. Mikäli hakijalla on kiinnostusta jälkihuollon työskentelyyn, on asiasta mahdollista neuvotella. Työtehtävät koostuvat lastensuojelulain mukaisesta työskentelystä lapsen ja hänen läheisten kanssa, palvelujen järjestämisestä, tiiviistä yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Systeeminen työote on osa työskentelyämme ja työntekijöistämme kahdella on perheterapeutin koulutus. Työ on monipuolista, haastavaa, ja samalla ammatillisesti antoisaa asiantuntijatyötä.

Uuden hyvinvointialueen myötä 1.1.2023 tehtävänkuvamme mahdollisesti tarkentuvat, mutta työ lasten ja perheiden tukemiseksi ja lapsen edun valvomisessa säilyy ennallaan.

Toivomme sinulta kykyä niin itsenäiseen kuin tiimityöskentelyynkin. Asiakastyön dokumentointi on oleellinen osa sosiaalityöntekijän työtä ja toivomme sinulta hyviä valmiuksia tähän. Toivomme sinulla olevan halua oppia uutta ja valmiutta oman työn reflektointiin. Tarvitset kykyä toimia vaihtelevissa ja ennalta suunnittelemattomissa tilanteissa, päätöksentekokykyä, oma-aloitteisuutta. Kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä on eduksi. Asiakkaiden arvostava kohtaaminen ja lasten osallisuuden korostaminen on meille tärkeää ja toivomme samaa sinultakin.

Olemme tiivis ja suhteellisen pieni työyhteisö, jossa sinun on helppo tutustua niin työkavereihin kuin yhteistyökumppaneihinkin. Tarjoamme sinulle mukavat työkaverit, työyhteisön ja lähiesimiehen tuen, helposti lähestyttävät yhteistyökumppanit. Meillä on järjestettynä säännöllinen työnohjaus, joustava työaika ja säännöllinen etätyö mahdollisuus tukee jaksamistasi ja työn suunnittelua, palkka on kilpailukykyinen. Kannustamme toisiamme avoimeen keskustelukulttuuriin ja pyrimme löytämään tilanteisiin ratkaisuja yhdessä keskustellen. Työtilat ovat viihtyisät ja sosiaalityöntekijöillä on käytettävissä oma tilava työhuone. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on tehtävässä tarpeellinen.

Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) määrittelemää 7§ mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitulta edellytetään lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen esittämistä sekä hyväksyttävää lääkärintodistusta terveydentilastaan.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Tervetuloa meille töihin!

Lisätietoja

http://www.heinola.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Palvelupäällikkö Miia Uotila p. 0447350074, miia.uotila@heinola.fi

Lisätietoja

Heinolan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Heinolan kaupunki on olemassa asukkaitaan varten. Rakennamme kaupunkiamme yhdessä 1274 ammattilaisen voimin. Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!

Pieni kaupunki, iso elämä


Osoite: Torikatu 13, 18100 Heinola

Sinulle suositellut työpaikat