test

Kuopion kaupungin Perusturvan palvelualueella perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa on haettavana sosiaalityöntekijän virka 1.3.2022 alkaen.

Tehtävänkuvaus: Sosiaalityöntekijän tehtäväkuvaan perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa kuuluvat sosiaalihuollon ja lastensuojelun lakisääteiset tehtävät; työskentely sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisissa asiakkuuksissa olevien lasten sekä heidän perheidensä ja verkoston kanssa. Tehtäviin kuuluu myös työskentely laajan viranomaisverkoston ja sijaishuoltopaikkojen kanssa. Kuopion lastensuojelun avohuolto toimii kokonaisuutena systeemisen toimintamallin mukaisesti.

Kelpoisuusehdot: Sosiaalityöntekijän kelpoisuus (sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015)
Viranhoito edellyttää lapsi- ja perhepalvelujen paikallisen palvelukentän tuntemusta, itsenäistä työotetta, tiimityötaitoja, joustavuutta sekä työtä määrittävän lainsäädännön osaamista.

Työnantajana tarjoamme vahvaan tiimityöskentelyyn nojaavan työympäristön sekä säännöllisen työnohjauksen. Työyksikössämme on mahdollisuus etätyöhön. Kaikki perhepalvelujen ja lastensuojelun avohuollon työntekijät perehdytetään systeemisen mallin mukaiseen työskentelyyn


Työaika: 37,75 h/vko.
Palkka: 3450,52€ (tva2)
Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus, todistus huumausainetestistä sekä Rikosrekisteriote (lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen).

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Ansa Nikula-Partanen , p. 044-718 3801

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Perusturvan palvelualue, Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto

Tähän laitetaan yksiköstä lyhyttä esittelytekstiä.


Osoite: Viestikatu 1-3, 3. krs, 70600 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat