Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä - Heinolan kaupunki

Sosiaalityöntekijä

Haemme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan Heinolan kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan Asiakasohjausyksikköön, Työikäisten sosiaalipalveluihin.

Tarjoamme sinulle monipuolista sosiaalityötä aikuisten asiakkaiden parissa. Sosiaalityöntekijänä vastaat 18- 64-vuotiaiden asiakkaiden sosiaalisesta tuesta ja palveluiden järjestämisestä. Sosiaalityöntekijä tekee asiakas- ja asiantuntijatyötä aina palvelutarpeen arvioinnista suunnitelmalliseen työskentelyyn. Tehtävässä painottuu sujuva verkostotyö lähialojen ammattilaisten kanssa. Tehtävän tarkoituksena on sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Jos olet asiakaslähtöinen ja kehittämishaluinen toimija, olet juuri etsimämme henkilö. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta sekä kykyä tiimi- ja verkostotyöskentelyyn. Tarvitset kykyä toimia vaihtelevissa ja ennalta suunnittelemattomissa tilanteissa, päätöksentekokykyä sekä oma-aloitteisuutta.

Olemme tiivis ja suhteellisen pieni työyhteisö, jossa sinun on helppo tutustua niin työkavereihin kuin yhteistyökumppaneihinkin. Työikäisten sosiaalipalveluissa kanssasi työskentelee 2 sosiaalityöntekijää, 4 sosiaaliohjaajaa, 3 sosiaalisen kuntoutuksen ohjaajaa ja johtava sosiaalityöntekijä. Tarjoamme sinulle mukavat ja ammatillisesti osaavat työkaverit, työyhteisön ja lähiesimiehen tuen. Meillä on mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen, joustava työaika ja säännöllinen etätyön mahdollisuus tukee jaksamistasi ja työn suunnittelua. Lisäksi viikottain on tiimipalavereja, joissa mahdollisuus saada tukea työyhteisöltä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Edellytämme tartuntatautilain 48a§:n mukaista rokotesuojaa. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on tehtävässä tarpeellinen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan.
Viran hakuaika 9.5.2022 mennessä. Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta. Virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon.

Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala vastaa asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä työskentelee tällä hetkellä kaikkiaan 549 alan ammattilaista. Tule osaksi pienen kaupungin isoa elämää!

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Palvelupäällikkö Jutta Tainio, Työikäisten ja vammaispalveluiden asiakasohjaus p. 044 769 4362 etunimi.sukunimi@heinola.fi

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveys, sosiaalipalvelut

Heinolan kaupunki on olemassa asukkaitaan varten. Rakennamme kaupunkiamme yhdessä 1274 ammattilaisen voimin. Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!

Pieni kaupunki, iso elämä


Osoite: Torikatu 13 Heinola, 18100 Heinola

Sinulle suositellut työpaikat