Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä - Pöytyän kunta

Pöytyän kunnan sosiaalitoimessa vammaispalvelussa ja työikäisten palveluissa on haettavana sosiaalityöntekijän virka (vakanssi nro 467) 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Virka laitetaan uudelleen hakuun, eikä aikaisempia hakemuksia oteta huomioon.

Työnkuvaan sisältyvät vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset tehtävät, mm. asiakkaiden palveluneuvonta, palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelmien laadinta, vammaispalveluiden hakemusten käsittely sekä päätöksenteko ja työikäisten asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, sosiaalityön asiakassuunnitelmien laadinta ja sosiaalityön toteuttaminen.

Toivomme, että olet aktiivinen ja yhteistyökykyinen. Sosiaalityöntekijän työssä vaaditaan joustavaa, asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi katsotaan vammaispalvelulain mukaisten palvelujen, kehitysvammahuollon ja työikäisten palveluiden tuntemus. Työtä tehdään sekä suorissa asiakastilanteissa että yhteistyöverkostoissa. Tehtävässä edellytetään hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua sekä sujuvaa suomen kielen taitoa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015 7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme haussa myös ne sosiaalityön opiskelijat, jotka täyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisen sosiaalityöntekijän sijaisen kelpoisuusvaatimukset. Valinnassa kiinnitetään huomiota kelpoisuuden ja työkokemuksen lisäksi henkilön soveltuvuuteen.

Työtehtävä sisältää liikkumista ja ajokortti on välttämätön. Kunta tarjoaa auton työpäivän aikana tarvittavaan työmatka-ajoon. Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja pidämme kiinni työajoista. Työnantajana tarjoamme vahvaan tiimityöskentelyyn nojaavan työympäristön sekä säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Työyksikössämme on mahdollisuus etätyöhön sovitusti. Työajan voit suunnitella liukuvan työajan puitteissa.

Työaika on 37,75 h/vko ja palkka on 3 707 euroa/kk (+ rekrytointilisä 186 euroa/kk vuoden 2022 loppuun asti). Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ennen viran vastaanottamista valitulta edellytetään lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote. Tehtävässä edellytetään myös tartuntatautilain 48 §:n ja 48a §:n mukaista rokotussuojaa.

Hakemukset pyydetään lähettämään Kuntarekry järjestelmän kautta 18.7.2022 15:00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa 13.7.2022-15.7.2022 sosiaalityön johtaja Jatta Yli-Alho puh. 040 845 4486.

Lisätietoja

Pöytyän kunta

Pöytyä on yli 8500 asukkaan moderni maaseutumainen kunta Varsinais-Suomessa, runsaan 30 minuutin ajoetäisyydellä Turusta. Kunnan palveluksessa on lähes 500 henkilöä, joista valtaosa työskentelee perusturva- ja sivistystoimialoilla kunnan kolmessa päätaajamassa Kyrössä, Riihikoskella ja Yläneellä.

Pöytyän kunnan työpaikat ovat savuttomia.


Osoite: Turuntie 639, 21870 Riihikoski
Pöytyän kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat