Skip to main content
test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana sosiaalityöntekijän virka, jonka sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa on perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen perhesosiaalityön tulosyksikössä, lastensuojelun avohuollon tiimissä. Lastensuojelun sosiaalityössä työskentelee tällä hetkellä johtava sosiaalityöntekijä, 6 sosiaalityöntekijää ja 1 sosiaaliohjaaja. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Toimipaikka sijaitsee Raahessa, työtä tehdään koko seutukunnan alueella (Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki).

Lastensuojelu on osa perhepalveluja kuntayhtymän kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa systeemisestä viitekehyksestä käsin. Osana perhekeskuskehittämistä alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ovat ajanmukaiset, suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen ja opintojen loppuun saattamista tuetaan. Omana toimintana käytössämme on hyvin resursoitu perhetyö, jossa palvelumuotoilu on käynnissä. Tehtävä ei sisällä virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä.

Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat osa henkilöstöetuja. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja tulosyksikössämme on mahdollisuus etätyöhön. Autamme mielellämme myös asunnon löytymisessä.

Arvostamme kehittämismyönteistä työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimi- ja parityöhön sekä itsenäiseen työskentelyyn. Työssä vaaditaan myös oman auton käyttöä, koska työ sijoittuu kolmen kunnan alueelle.

Kelpoisuusvaatimuksena on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Pätevien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti myös sosiaalityöntekijän tutkinnon loppuvaiheen opiskelijalla, joka on suorittanut ammattihenkilölain 12 §:n mukaiset opinnot.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa, lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48a §:n mukainen rokotesuoja.

Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, koronarokotustodistus sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Huom! Viran hakuaikaa on jatkettu. Tätä virkaa aiemmin hakeneet otetaan huomioon hakuprosessissa.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Saija Ranz, puh. 040 135 8576 ja Aikuis- ja perhesosiaalityön tulosyksikköjohtaja Saana Savela, puh. 040 135 8148. Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat