Skip to main content
test

Perusturvakuntayhtymä Karviaiseen haetaan vakinaiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää vammaisten sosiaalityöhön.

Karviainen on monialaisen osaamisen kehittämiseen sitoutunut perusturvakuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja Karkkilan ja Vihdin asukkaille. Vammaispalvelun yksikkö on osa sosiaalipalvelukeskusta, jossa on myös aikuissosiaalityön, työhön kuntoutuksen ja ikääntyneiden palvelut.

Sosiaalityöntekijä toimii työparina ja itsenäisesti arvioiden kokonaisvaltaisesti vaikeavammaisten asiakkaiden tilannetta yhdessä verkostojen kanssa. Sosiaalityöntekijä vastaa palveluiden kartoittamisesta ja järjestämisestä sekä palvelusuunnitelman laatimisesta ja viranomaispäätöksien tekemisestä.

Tarjoamme keskustelevan ja innostuneen työyhteisön, vahvan esimiesten ja kollegoiden tuen, hyvät koulutusmahdollisuudet ja mahdollisuuden etätyön tekemiseen sekä työn ohjaukseen.

Tiimissämme on johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi 7 työntekijää. Toimistomme sijaitsee Nummelassa ja Karkkilassa, työtä tehdään koko Karviaisen alueella. Tarjoamme hyvin joustavan mahdollisuuden etätyöhön.

Karviaisessa arvostamme sosiaalityötä ja tuemme opiskelua ja koulutusta, kuten ammatinharjoittamiskelpoisen sosiaalityöntekijän valmistumista monin eri tavoin.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun. Myös osa-aikainen työskentely on mahdollista vähintään 50% työpanoksella. Arvostamme kokemusta vammaissosiaalityöstä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3650,35 euroa kuukaudessa. Virkaan valitulle voidaan maksaa rekrytointilisä sekä henkilökohtaista lisää koeajan jälkeen. Virkasuhteen muut ehdot määräytyvät Sote-sopimuksen mukaan. Koeaika on 6 kuukautta. Työtehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Haastatteluun pyydetyn on haastattelussa esitettävä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset. Valitun tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 14.7.2022 klo 16.00 mennessä Kuntarekry.fi -sivuston kautta, hakuavain 447102.

Lisätietoja

https://karviainen.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Marjut Sarivaara-Satta
Johtava sosiaalityöntekijä
044 467 5251
marjut.sarivaara-satta@karviainen.fi

Lisätietoja

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Sosiaalipalvelut, Sosiaalipalvelukeskus

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 550 henkilöä.


Osoite: Asemantie 30, 03100 Nummela
Perusturvakuntayhtymä Karviainen - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat