Skip to main content
test

Sosiaalityöntekijä, oletko sinä kaipaamamme vahvistus moniammatilliseen työyhteisöömme?

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana sosiaalityöntekijän virka, jonka sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa on perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen perhesosiaalityön tulosyksikössä, palveluohjaus- ja alkuarviointitiimissä. Tiimissä toimii kolme sosiaaliohjaajaa, palveluohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Tiimi on osa kehittyvää ja moniammatillista perhekeskustamme. Toimipaikka sijaitsee Raahessa, työtä tehdään koko seutukunnan alueella (Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki).

Sosiaalityöntekijänä tehtäviisi kuuluu lastensuojelutarpeen selvitykset ja sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeenselvitysten laatiminen erityistä tukea tarvitseville lapsille. Huipputiimissä sinulla on mahdollisuus työparityöhön ja lähiesimiehen tukeen. Meillä sinulla on mahdollisuus osittaiseen etätyöhön ja joustavaan työaikaan. Työvälineet ovat ajanmukaiset, suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen ja opintojen loppuun saattamista tuetaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä ja Valviran ammattihenkilölaillistus. Pätevien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti myös sosiaalityöntekijän tutkinnon loppuvaiheen opiskelijalla, joka on
suorittanut ammattihenkilölain 12 §:n mukaiset opinnot.

Arvostamme kehittämismyönteistä työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimi- ja parityöhön sekä itsenäiseen työskentelyyn. Työssä vaaditaan oman auton käyttöä, koska työ sijoittuu kolmen kunnan alueelle. Eduksi katsomme kokemuksen lapsiperheidenparissa toimimisesta ja alkuarviointityöstä.

Henkilötodistus, alkuperäiset työ- ja opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme viran täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n ja 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa Saija Ranz, puh 040 135 8576. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat