Skip to main content
test

Kuopion kaupungin Perusturvan palvelualueella perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa on haettavana sosiaalityöntekijän viransijaisuus vuoden loppuun asti, 31.12.2022. Työn aloitus sopimuksen mukaan.

Perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa on kolme tiimiä: arviointi, perhesosiaalityö ja lastensuojelun avohuolto. Haettavana oleva sosiaalityöntekijän virka sijoittuu lastensuojelun avohuoltoon. Tehtäviin sisältyy lastensuojelun avohuollon asiakastyön lisäksi yhteistyö laajan viranomaisverkoston ja sijaishuoltopaikkojen kanssa. Lastensuojelun avohuolto toimii systeemisen toimintamallin mukaisesti.

Viranhoito edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä vastuunottoa asiakasprosesseissa, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, lapsi- ja perhepalvelujen palvelukentän tuntemusta sekä työtä määrittävän lainsäädännön osaamista.

Työnantajana tarjoamme vahvaan tiimityöskentelyyn nojaavan työympäristön sekä säännöllisen työnohjauksen. Työyksikössämme on liukuva työaika, mahdollisuus etätyöhön ja käytettävissä on leasingautot. Työhön perehdytyksen osana on mentorointiryhmä. Lisäksi lastensuojelun avohuollon työntekijät perehdytetään systeemisen mallin mukaiseen työskentelyyn.

Kelpoisuusehtona on Sosiaalityöntekijän kelpoisuus (sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015). Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n edellyttämää suojaa.

Käytössäsi on myös jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja esim.: ePassi, työmatkaetu, henkilökunnan hyvinvointikortti, työterveyshuolto sekä henkilöstökortilla saatavia etuja Kuopion eri liikkeistä.

Työaika on 37,75 h/vko
palkka 3519,53 €/kk

Tehtävän täytössä noudatetaan viiden (5) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä tarvittaessa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Ansa Nikula-Partanen p. 044 718 3801 tai ansa.nikula-partanen@kuopio.fi

Lisätietoja

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto
Osoite: Viestikatu 1-3, 70600 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka Kuopion kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat