Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä - Heinolan kaupunki

Haemme sosiaalityöntekijää Heinolan kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun yksikköön sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Heinolan peruspalvelut siirtyvät 1.1.2023 osaksi Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu yksikkö käsittää lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin, lapsiperheiden kotipalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön, sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelulain mukaisen tehostetun perhetyön, sekä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon.

Haussa olevan sosiaalityöntekijän tehtävät painottuvat palvelutarpeen arviointiin ja ja suunnitelmalliseen sosiaalihuoltolain mukaiseen työskentelyyn. Tehtävä siirtyy 1.1.2023 perhesosiaalityöhön sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperhepalveluihin. Perhesosiaalityössä sosiaalityöntekijän tehtävässä keskeistä on alle 18-vuotiaiden erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista vastaaminen ja mahdollinen lastensuojelun tarpeen selvittäminen sekä sosiaalihuoltolain mukainen suunnitelmallinen asiakastyö. Työtehtävät koostuvat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisesta työskentelystä lapsen ja hänen läheisten kanssa, palvelujen suunnittelusta, järjestämisestä ja arvioinnista sekä verkostoyhteistyöstä. Systeeminen työote on osa työskentelyämme. Perheterapeutti osallistuu systeemiseen työskentelyyn. Työ on monipuolista, haastavaa, ja samalla ammatillisesti antoisaa asiantuntijatyötä.

Toivomme sinulta itsenäistä työotetta, mutta myös tiimityön taitoja sekä hyviä dokumentointi- ja asiakasprosessin hallintataitoja. Tehtävän hoito edellyttää oma-aloitteisuutta ja päätöksentekokykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä katsotaan eduksi. Asiakkaiden arvostava kohtaaminen ja lasten osallisuuden korostaminen on meille tärkeää ja toivomme samaa sinultakin.

Olemme tiivis ja suhteellisen pieni työyhteisö, jossa sinun on helppo tutustua niin työkavereihin kuin yhteistyökumppaneihinkin. Tarjoamme sinulle mukavat työkaverit, työyhteisön ja lähiesimiehen tuen sekä helposti lähestyttävät yhteistyökumppanit ja monipuoliset palvelumahdollisuudet. Käytettävissä on säännöllinen työnohjaus, joustava työaika ja säännöllinen etätyö työtehtävien mahdollistamissa rajoissa tukemaan jaksamistasi ja työn suunnittelua. Kannustamme toisiamme avoimeen keskustelukulttuuriin ja pyrimme löytämään tilanteisiin ratkaisuja yhdessä keskustellen. Työtilat ovat viihtyisät ja käytettävissä on oma työhuone. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on suositeltavaa.

Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§ mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitulta edellytetään lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen esittämistä ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta sekä tartuntatautilain mukainen koronatodistus.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Tervetuloa meille töihin!

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ensisijainen:
Anu-Riikka Tarenius
Palvelupäällikkö
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu
p. 044 735 0074
anu-riikka.tarenius@heinola.fi
Toissijainen:
Jutta Tainio
Palvelupäällikkö
Työikäisten palvelut ja vammaispalvelut
p. 044 769 4362
jutta.tainio@heinola.fi

Lisätietoja

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu

Heinolan kaupunki on olemassa asukkaitaan varten. Rakennamme kaupunkiamme yhdessä 1268 ammattilaisen voimin. Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!

Pieni kaupunki, iso elämä


Osoite: Rauhankatu 3, 18100 Heinola

Sinulle suositellut työpaikat