test

Sosiaalityöntekijä

Hakuaika päättyy  9.1.2023 15:00

Sosiaalityöntekijä työskentelee Iisalmen sosiaalikeskuksen lastensuojelun avohuollon tehtävissä. Lastensuojelun avohuollossa tehdään systeemisen toimintamallin mukaista työtä. Työ tapahtuu läheisessä yhteistyössä sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön kanssa. Olennainen osa työtä on yhteistyö eri sosiaalityön osa-alueiden sekä perheiden palveluita järjestävien tahojen kanssa. Edellytämme hyviä asiakas- ja verkostotyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain osaamista.

Viran kelpoisuutena on laillistetun sosiaalityöntekijän tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 3 §, 7 §). Huomioimme myös sosiaalityöntekijän tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) sekä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ja todistus huumausainetestistä. Noudatamme Pohjois-Savon hyvinvointialueella tartuntatautilain 48 § ja 48 a §:n säännöksiä ja suositamme kaikille asiakastehtävissä työskenteleville työntekijöillemme niiden mukaista rokotussuojaa. Auton käyttö työssä välttämätön.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Perhesosiaalityön esihenkilö Marja-Liisa Korhonen, puh. 040 5112 423, marja-Liisa.Korhonen(at)ylasavonsote.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Tutustu työnantajaan