Skip to main content
test

Lastensuojelun sijaishuollon tiimissä työskentelee sosiaalityöntekijöitä, erityissosiaaliohjaaja sekä sosiaaliohjaaja. Tiimin lähijohtamisesta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Teemme omana työnä myös tehostettua perhetyötä, jonka myötä Karviaisen sosiaaliohjaajat, perhetyöntekijät ja ammatilliset tukihenkilöt työskentelevät tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tarjoamme perheille tukea heidän tarpeidensa mukaan.

Sijaishuollon sosiaalityöntekijänä työskentelet sijaishuollossa olevien asiakkaiden ja heidän perheidensä kanssa. Sosiaalityöntekijän tehtävänkuvaan kuuluu sijaishuollossa olevien lasten asiakassuunnitelmien laatiminen, palvelujen määrittely ja myöntäminen, asiakkaan neuvonta ja ohjaus, sijaishuollon mukaisten päätösten laadinta, verkostotyö ja kokonaisvaltainen lasten ja perheiden tukeminen. Lapsi ja hänen vanhempansa saavat sijoituksen aikana tiivistä tukea, lapsen kuntoutumista arvioidaan ja seurataan säännöllisesti. Tavoitteena on koekotiutumisen mahdollistaminen. Koekotiutuksen aikana perhettä tuetaan tiiviin sosiaaliohjaajatyöskentelyn avulla.

Tule mukaan rautaiseen ja supermahtavaan tiimiin, täällä työpöytä ja työkaverit jo odottavat sinua. Saat mahdollisuuden työskennellä innostavassa organisaatiossa osaavien työkavereiden, nykyaikaisten työvälineiden sekä monipuolisten ja haastavien työtehtävien parissa. Olemme hyvin koulutusmyönteisiä ja tämä mahdollistaa itsensä kehittämisen haasteellisessa työssä. Tiimin kanssa sinulla on säännöllinen ryhmätyönohjaus, ja tarvittaessa mahdollisuus myös yksilötyönohjaukseen. Säännölliset koulutukset sekä tyhy-toiminta kuuluvat myös tiimeillemme. Toimiva tiimirakenne, erityisasiantuntijoiden antama tuki ja lakimiehen konsultaatiomahdollisuus kuuluvat meillä työn tukirakenteisiin. Lastensuojelulain mukainen moniammatillinen asiantuntijaryhmä kokoontuu säännöllisesti ja on tukena työllesi.

Yhdessä perehdytämme sinut uuteen työhösi mahdollisimman hyvin. Työ soveltuu niin uransa alkuvaiheessa oleville kuin kokeneillekin työntekijöille. Tiedekorkeakoulussa opiskelevalla, sosiaalityön aineopinnot suorittaneella henkilöllä on mahdollisuus saada Karviaisen palveluksessa ollessaan tukea opiskelujensa loppuun saattamiseen Karviaisen sosiaalityön oppimisklinikalla sekä graduvapaata.

Toivomme hyvää ammatillista osaamista, halua kohdata asiakas ja kirjata työskentely laadukkaasti. Rauhallisuus, hyvät yhteistyötaidot sekä organisointikyky ovat vaativassa työssä hyödyksi. Suhtaudumme positiivisesti säännölliseen etätyöhön, työajan joustoihin ja oman osaamisen kehittämiseen. Palkkauksemme on osaamista arvostavaa ja peruspalkan lisäksi huomioimme sosiaalityöntekijän pätevyyden omaavilla työntekijöillä henkilökohtaisen palkanlisän.

Toimimme viihtyisässä perhekeskuksessa Nummelassa osoitteessa Ojakkalantie 10. Alkuvuoden 2023 aikana olemme muuttamassa remontoituun perhekeskukseen Nummelan toiselle laidalle osoitteeseen Asemantie 30. Muuton myötä käytettävissäsi on myös henkilöstöravintola. Karkkilan alueella työskentelylle tarjoamme hyvät tilat Karkkilan sote-keskuksessa.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 8 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Haussa voidaan ottaa huomioon sosiaalityön aineopinnot suorittanut hakija määräaikaisena virkavalintana.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista jättää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Työ on luonteeltaan liikkuvaa, joten ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat välttämättömiä viran hoitamisessa. Ensi vuonna työntekijöidemme käytettävissä on mahdollisesti myös leasingauto.

Täytä sähköinen hakemus viimeistään 7.12.2022 mennessä.

Lisätietoja

https://karviainen.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Janica Laaksonen, janica.laaksonen@karviainen.fi
Kirsi Hatanpää, kirsi.hatanpaa@karviainen.fi

Lisätietoja

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Sosiaalipalvelut, Perhekeskus, Perheiden sosiaalipalvelut

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 550 henkilöä.


Osoite: Ojakkalantie 10, 03100 Nummela
Perusturvakuntayhtymä Karviainen - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat