Sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityöhön - Hangon kaupunki

Haemme sosiaalityöntekijää aikuissosiaalityöhön

Sosiaalityöntekijä työskentelee osana aikuissosiaalityön tiimiä. Työtehtävät liittyvät ensisijaisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä muiden työikäisten asiakkaiden parissa työskentelyyn. Tehtäviin kuuluu asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelmien laadinta yhdessä asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa, suunnitelmallinen muutostyö, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukipäätösten tekeminen sekä sosiaalihuoltolainmukainen päätöksenteko. Työtä tehdään itsenäisesti, mutta myös parityönä sosiaaliohjaajan kanssa. Työ edellyttää hyviä asiakastyöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, itsenäistä ja kehittävää työotetta sekä kykyä tiimi- ja verkostotyöskentelyyn.

Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkan KVTES:n mukaisesti, joustavan työajan, lounasedun ja mahdollisuuden säännölliseen työnohjaukseen ja täydennyskoulutukseen. Työtä on mahdollista tehdä osittain etänä. Henkilöstöetuumme kuuluu liikuntaa ja kulttuuria. Sosiaalipalvelun palveluksessa olevat voivat tarvittaessa käyttää kaupungin autoa virka-aikana. Autamme myös tarpeen mukaan asunnon löytämisessä.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 817/2015). Työtehtävät edellyttävät hyvät suulliset ja kirjalliset taidot kummassakin kotimaisessa kielessä.

Virkaan haetaan viimeistään 7.5.2021 klo 15.00 mennessä Kuntarekry.fi -sivuston kautta. Myös kirjalliset hakemukset huomioidaan. Sosiaalityöntekijä voidaan palkata ennen hakuajan päättymistä, mikäli sopiva hakija löytyy.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hyväksyttävä lääkärintodistus on esitettävä ennen virkasuhteen alkamista. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hangossa 24.3.2021

Perusturvavirasto

Lisätietoja

http://www.hanko.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa sosiaalipalvelupäällikkö Elisabeth Sundberg, 040 830 1913, elisabeth.sundberg@hanko.fi tai vastaava sosiaalityöntekijä Lisa Smeds-Salonsaari, 040 135 9440, lisa.smeds-salonsaari.fi

Lisätietoja

Hangon kaupunki, Sosiaalipalvelukeskus

Hanko - Pieni kaupunki meren rannalla

Meren ympäröimä Hanko on Suomen eteläisin kaupunki. Meren, rantojen ja auringon lisäksi kaupunki elää teollisuutensa ja satamansa kautta. Aito kaksikielisyys ja idyllinen pikkukaupungin tunnelma antavat Hangon identiteetille ainutlaatuisen leiman. Olemme savuton kunta.


Osoite: Kulmakatu 12, 10900 Hanko

Sinulle suositellut työpaikat