test

Sosiaalityöntekijä, Asiakasohjaus Soihtu

Hakuaika päättyy  5.12.2023 14:00

Oletko vaikuttavasta työstä syttyvä tiimipelaaja? Nyt on tarjolla työpaikka, jossa pääset varmistamaan asiakkaan palvelun ensikontaktin laatua moniammatillisen tiimin kanssa!

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle Sote-palveluiden Asiakasohjaukseen muodostetaan alueellisia moniammatillisia tiimejä, jotka vastaavat lapsiperheiden ja työikäisten ohjauksesta, neuvonnasta ja palvelutarpeen arvioinnista. Turun alueella marraskuussa käynnistyvään Eteläiseen Soihtu-tiimiin etsitään kehittämismyönteistä ja positiivisella asenteella töitä tekevää sosiaalityöntekijää.

Nyt haussa olevan Soihtu-tiimin sosiaalityöntekijän tehtävät sisältävät pääasiassa lapsiperheiden kanssa tehtävää asiakastyötä. Sosiaalityöntekijä tekee sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia ja tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvitystyöskentelyä moniammatillisesti. Tehtäviin kuuluu myös sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten ja yhteydenottojen, sekä lastensuojeluilmoitusten kiireellisyysarviointi ja käsittely.

Osana arviointityötä sosiaalityöntekijä ottaa kantaa lastensuojelun ja sosiaalihuollon asiakkuuden tarpeeseen, mutta vastaa myös itse välttämättömien palveluiden ja toimeentulotuen myöntämisestä, sekä asiakkaan saattamisesta oikeiden palveluiden piiriin. Asiakkuuksien asianmukainen dokumentointi on selkeä osa työtehtävää. Työ tapahtuu moniammatillisissa verkostoissa.

Asiakastyön lisäksi tehtävään kuuluu kehittävä työote; Varhan kehittämistyöhön osallistuminen (tiimit; kokoukset; työnohjaus; täydennyskoulutus jne.), rakenteellinen sosiaalityö, yhteistyökumppaneiden konsultointi ja neuvonta.

Soihtu-tiimin sosiaalityöntekijän päivät ovat monipuolisia ja tukenasi työssä on esihenkilön lisäksi moniammatillinen ja kehittämismyönteinen tiimi! Tulethan tekemään vaikuttavaa työtä kanssamme?

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito sekä tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.


Lisätietoja

http://varha.fi

Johtava sosiaalityöntekijä Elina Vuorinen, elina.vuorinen@varha.fi / p. 044 354 8852.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa!

Tutustu työnantajaan