Sosiaalityöntekijä - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme Espoon Perheasioiden yksikön olosuhdeselvitystiimiin sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2019 alkaen (tai sopimuksen mukaan). Perheasioiden yksikön kokonaisuuteen kuuluvat lastenvalvojapalvelut, olosuhdeselvitykset lapsen huoltoriitatilanteessa, adoptiotoiminta, tapaamispaikkatoiminta, eroauttamisen sosiaaliohjaus sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn yksikkö Omatila. Sosiaalityöntekijän tehtävään sisältyy tuomioistuimen pyynnöstä laadittavien olosuhdeselvitysten laatiminen lapsen huoltoriitatilanteessa. Olosuhdeselvitystiimiin kuuluu neljä sosiaalityöntekijää. Vaativan, mutta mielenkiintoisen sekä laaja-alaisen työn tukena ovat säännölliset tiimikokoukset, ammattitaitoiset kollegat, säännöllinen työnohjaus, konsultaatiomahdollisuus sekä yksikön esimies. Olosuhdeselvitystyöskentely tehdään lähtökohtaisesti aina parityönä ja työparina voi toimia myös muun kunnan sosiaalityöntekijä. Työ on osaltaan liikkuvaa, joten oman auton käyttömahdollisuus olisi eduksi.Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta sosiaalityöstä, erityisesti perhesosiaalityöstä, hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja viestintätaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Tehtävä edellyttää myös hyvää kirjallista ilmaisutaitoa sekä kykyä jäsentää ja koota olennainen laajasta tietomateriaalista.
Arvostamme kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä ja eroperheiden kanssa työskentelystä, sujuvaa suullista kielitaitoa (Ruotsi ja Englanti) sekä tietotekniikka- ja järjestelmäosaamista.

Perheasioiden yksikön päällikkö Miia Kokko-Pekkola 040 356 2338 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Perheasioiden yksikkö
Osoite: Kamreerintie 6 A, 4. krs, 02770 Espoo

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, sosiaalityö, perhetyö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka.Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Tutustu työnantajaan