Sosiaalityöntekijä - Espoon kaupunki

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, tule meille Espoon perhesosiaalityön erityisen tuen sosiaalityön tiimiin.

Espoon perhesosiaalityö on toiminut huhtikuusta 2017 alkaen. Perhesosiaalityö tarjoaa tukea espoolaisille lapsiperheille tilanteissa, joissa perheen, lapsen, nuoren tai aikuisen toimintakyky on alentunut ja jokapäiväisessä arjessa selviytyminen on haastavaa.
Perhesosiaalityön yksikköön kuuluvat kotipalvelu, perhetyö ja sosiaalityö.

Sosiaalityön tiimi työskentelee sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden kanssa. Tiimiimme kuuluu tällä hetkellä kahdeksan sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä. Haemme nyt osaavaan joukkoomme uutta sosiaalityöntekijää.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu erityisen tuen tarpeessa olevien asiakasperheiden palvelutarpeen arviointi ja suunnitelmallinen työ sekä konsultaatio sosiaalityön kysymyksissä. Työ painottuu suunnitelmalliseen työhön.

Saat työhösi tiimin ja esimiehen tuen sekä työnohjauksen. Tiimissämme on hyvä ja kannustava ilmapiiri, ja panostamme työssä viihtymiseen. Asiakasperheille on mahdollista tarjota oman yksikkömme perhetyötä ja kotipalvelua ostopalvelun sijaan.

Tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä vaativaan asiakastyöhön sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Toimipisteemme ovat Espoon keskuksessa (Kamreerintie 7) ja Kuitinmäessä (Pihatörmä 1). Haussa oleva virka sijoittuu Pohjois-Espoon alueelle (Espoon keskus ja Leppävaara).

Palvelussuhde alkaa tammikuussa 2021. Työnantajana Espoo tarjoaa työmatkasetelin, liikunta- ja kulttuuriedun sekä lounasedun.

Työaika: 37,45 h / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.


Tehtävässä edellytetään: Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työotteeseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.


Arvostamme: Kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä sekä monipuolista kielitaitoa.

Tämä rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Valinnat työpaikkahaastatteluun tehdään ilman hakijan henkilötietoja.

Haastatteluvalinnat tekevä esimies arvioi hakijoita hakemuksen perusteella näkemättä nimi-, yhteystieto-, ikä-, sukupuoli- ym. tunnistetietoja.
Huomioithan vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita, eikä sisällä tunnistetietoja.

Jätä hakemuksesi sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta, jotta hakemuksestasi löytyy tarvittavat tiedot ja anonyymi rekrytointi on mahdollista toteuttaa

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Emmi Kankaanmäki, p. 043 827 3282

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, Perhesosiaalityö
Osoite: Kamreerinti 7, 3. kerros, 02070 Espoon kaupunki

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.