Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä, Kaakkurin hyvinvointikeskus - Oulun kaupunki

Haettavana on SOSIAALITYÖNTEKIJÄN määräaikainen viransijaisuus Oulun kaupungin Hyvinvointipalveluissa Kaakkurin hyvinvointikeskuksessa ajalle 1.8-31.12.2022. Virka sijoittuu lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Kaakkurin hyvinvointikeskuksen palveluprosessit on suunniteltu asiakaslähtöisesti elämänkaarinäkökulmasta. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat muun muassa sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit ja suunnitelmallinen sosiaalityö. Sosiaalityöntekijä tukee työssään asiakkaiden sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa tilanteissa sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukaisesti. Työtä tehdään moniammatillisesti erilaisissa verkostoissa lähellä asiakkaiden kehitys- ja elinympäristöjä. Kaakkurin hyvinvointikeskusalueeseen kuuluvat Kaakkurin ja Oulunsalon suuralueet. Työskentelyn tueksi tarjoamme säännölliset tiimipalaverit, työnohjauksen ja työhön liittyvää koulutusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 817/2015 § 3 ja § 7 mukainen pätevyys. Haussa huomioidaan myös hakijat, jotka ovat sosiaalityön opiskelijoita ja, joilla on vähintään sosiaalityön aineopinnot ja niihin sisältyvä käytännön harjoittelu suoritettuna tai sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 817/ §3, 8 ja 32 mukainen laillistetun sosionomin pätevyys. Kyky itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatillisen työotteen hallinta laajassa palveluverkostossa on edellytys tehtävän hoitamiseksi. Eduksi luetaan hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä myönteinen asenne kehittämiseen. Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi luetaan myös työkokemus kunnallisessa sosiaalityöntekijän / sosiaaliohjaajan viranhaltijatyössä, yksilö- ja perhehuollon Effica-osaaminen sosiaalihuollossa ja toimeentulotuessa. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. Lisäksi työntekijällä tulee olla joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

Virkaan valitun on ennen määräaikaisen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Oulun kaupunki käyttää tehtävässä kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Sosiaalityöntekijän pätevyydellä tehtäväkohtainen palkka on 3473,74 €/kk tai sosionomin pätevyydellä tehtäväkohtainen palkka on 2641,87 €/kk.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/7969/2022. Hakemukset on toimitettava 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kaakkurin-hyvinvointikeskus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat tiimivastaava Heidi Kauppila p. 044 497 3148 tai heidi.sa.kauppila@ouka.fi (ajalla 27.6-1.7 klo 8-16) ja palvelupäällikkö Heidi Pirkola p. 040 621 2238 tai heidi.pirkola@ouka.fi (ajalla 20.6 klo 12-13 ja 23.6 klo 13-14.30.)

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Hyve, Kaakkurin hyvinvointikeskus

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Pesätie 11, 90420 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat