Sosiaalityöntekijä - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityöntekijän virka 2.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan, Kajaanin perhekeskus.

Haluaisitko päästä toteuttamaan lastensuojelulain mukaista jälkihuoltotyötä yli 18-vuotiaiden jälkihuoltoasiakkaiden kanssa yhdessä ammattitaitoisen, aktiivisen ja innostuneen työyhteisön kanssa Kajaanin perhekeskukselle? Jos vastasit kyllä, olet etsimämme henkilö!

Kainuun soten lastensuojeluun perustetaan uusi jälkihuoltotyöntiimi vuoden 2021 alussa, ja tiimin työntekijät vastaavat kaikista Kainuun soten yli 18-vuotiaiden jälkihuoltoasiakkaiden asiakkuuksista. Tiimiin kuuluu 1 sosiaalityöntekijä ja 2 sosiaaliohjaajaa. Toimipaikkana on Kajaanin perhekeskus.

Jälkihuollon sosiaalityöntekijän pääasiallisena tehtävänä on toimia lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän roolissa ja hänellä on vastuu yli 18-vuotiaan jälkihuoltoasiakkaan asiakasprosessista. Jälkihuolto on asiakkaan kokonaisvaltaista tukea, joka auttaa asiakasta saavuttamaan riittävät valmiudet omaan elämäänsä asumisen, koulutuksen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn, terveydenhuollon sekä toimeentulonsa suhteen. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on antaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä tehdä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä tekee työparityötä jälkihuollon sosiaaliohjaajien kanssa ja osallistuu yhtenä tiimin jäsenenä jälkihuoltoasiakkaiden arjen ohjaukseen.

Tehtävä vaatii itsenäistä päätöksenteko kykyä asiakkaan tilanteen ratkaisemiseksi, hyviä yhteistyötaitoja sekä valmiutta kohdata asiakasta hänen luonnollisissa verkostoissa. Sosiaalityöntekijältä odotetaan erityistä osaamista aikuistuvien asiakkaiden työllisyys, koulutus ja kuntoutuspalveluista. Jälkihuollon sosiaalityöntekijä tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä aikuissosiaalityön työntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Kainuun alueella. Tehtävän suorittaminen edellyttää liikkumista Kainuun soten kaikissa kunnissa sekä Kainuun ulkopuolella.

Arvostamme kokemusta lastensuojelutyöstä sekä aikuistuvien nuorten / asiakkaiden kanssa työskentelystä, tiimissä ja työyhteisössä työskentelyn taitoja, moniammatillista sekä asiakaslähtöistä ja asiakasta tukevaa työotetta.

Tarjoamme perehdytyksen, ryhmätyönohjauksen, kehittämismyönteisen ilmapiirin sekä leasing-auton käytön asiakasmatkoihin. Lisäksi Kainuun sote tarjoaa erittäin kattavaa ja laajaa sisäistä koulutusta henkilöstölle ja mahdollisuuden myös ulkopuoliseen koulutukseen. Kainuun lastensuojelussa on otettu käyttöön systeeminen lastensuojelumalli ja kaikki työntekijät koulutetaan mallin käyttäjiksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 3 §, 7 § ja 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä). Mikäli virkaan ei saada sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavia hakijoita, voidaan virkaan ottaa vuoden määräajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja käytännön harjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 12 §). Ajokortti on välttämätön sekä tarpeen mukaan oman auton käyttömahdollisuus.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen. Työ alkaa 2.1.2021 tai sopimuksen mukaan. Koeaika 6 kk.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan Tarja Jupille ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "sosiaalityöntekijä 200511"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Tutustu työnantajaan
  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Perhepalvelut, Lastensuojelun avohuolto Kajaani
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • KAI-03-300-20
  • 2.1.2021 tai sopimuksen mukaan
  • 3442,98 e/kk
  • 16.11.2020 - 2.12.2020 15:00
  • KajaaniKainuu

Lisätietoja antaa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö Tarja Juppi p. 044 777 3311, tarja.juppi@kainuu.fi sekä johtava sosiaalityöntekijä Satu Määränen p. 040 636 3456, satu.maaranen@kainuu.fi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Perhepalvelut, Lastensuojelun avohuolto Kajaani
Osoite: Koivukoskenkatu 14, 87100 Kajaani

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.