Sosiaalityöntekijä - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Hakua jatketaan 31.1.2020 klo 15.00 saakka.

Kainuun soten sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän virka , SalmiLan lastensuojeluyksikössä. Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Haluaisitko päästä toteuttamaan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän virkatehtäviä yhdessä ammattitaitoisen, aktiivisen ja innostuneen työyhteisön ja yhteistyökumppaneiden kanssa? Jos vastasit kyllä, olet etsimämme henkilö!

Sosiaalipäivystyksen asiakkaina ovat kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevat lapset ja aikuiset. Sosiaalipäivystäjä arvioi kiireellisen sosiaalipalvelujen tarpeen ja kiireellisten palvelujen järjestämisestä viipymättä. Sosiaalipäivystys perustuu viranomaisyhteistyöhön.

Sosiaalityöntekijän työtehtäviin Lastenkoti Salmilassa kuuluu ottaa vastaan lastensuojeluilmoituksia, sosiaalihuoltolain mukaisia yhteydenottoja tuen tarpeen arvioimiseksi ja antaa asiakkaalle puhelimitse ohjausta ja neuvontaa. Kiireettöminä aikoina tarvittaessa sosiaalityöntekijä tekee myös käytännön ohjaustyötä Salmilassa sos.kriisiyksikössä, jossa sosiaalipäivystys toimii. Sosiaalityöntekijä tekee virkatehtävien edellyttämiä kiireellisiä viranhaltijapäätöksiä esim. lapsen kiireellisistä sijoituksista koskevia päätöksiä ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä asumisen järjestämiseksi aikuisasiakkaille. Työtehtävät ovat monipuolisia. Virkatehtävät hoidetaan aamu- ja iltavuorossa. Tarjoamme työnohjauksen sekä työnantajan auton käytön virantoimitusmatkoihin, mutta lisäksi oman auton käyttömahdollisuus.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 3 §, 7§ ja 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä). Mikäli virkaan ei saada sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavia hakijoita, voidaan virkaan ottaa vuoden määräajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja käytännön harjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä 817/2015, 12 §). Kuitenkin sosiaalityönopiskelijan edellytetään olevan pian valmistuva. Ajokortti on välttämätön ja tarpeen mukaan oman auton käyttömahdollisuus.

Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä
Toivomme sinulta kokemusta lastensuojelusta ja muusta sosiaalityöstä, mutta ennen kaikkea innostusta ja halua tehdä päivystysluonteista sosiaalityötä erilaisissa elämän kriisitilanteissa olevien ihmisten tukemiseksi ja auttamiseksi.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen, koeaika 6 kk.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan vastuualuepäällikkö Tarja Jupille ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: " sosiaalityöntekijä Salmila 2195"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan sekä todistus rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö Tarja Juppi p. 044 777 3311, tarja.juppi@kainuu.fi sekä lastensuojeluyksikönjohtaja Pentti Kovalainen p. 044 797 0673, pentti.kovalainen@kainuu.fi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Perhepalvelut, Lastensuojelun avohuolto Kajaani
Osoite: Salmijärventie 300 B, 87930 Salmijärvi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.