Sosiaalityöntekijä - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän virka Kainuun soten keskussairaalan yhteispäivystyksen toimipisteeseen lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vastuualueelle.

Sosiaalityöntekijän virkatehtävään sisältyy sosiaalipäivystystehtävien mukainen työn suorittaminen, jonka mukaan kansalaisen tulee saada sosiaalipäivystyksellistä ohjausta, neuvontaa ja tukea mihin vuorokauden aikaan tahansa yhdestä numerosta Kainuun soten alueella. Sosiaalipäivystyksen asiakkaina ovat kiireellistä hoivaa, huolenpitoa, turvaa ja apua tarvitsevat lapset, mutta myös muut kiireellistä sosiaalihuollon apua tarvitsevat kaikenikäiset henkilöt. Sosiaalipäivystyksestä säädetään sekä sosiaalihuolto- että lastensuojelulaissa. Sosiaalipäivystäjä arvioi kiireellisen sosiaalipalvelujen tarpeen ja kiireellisten palvelujen järjestämisestä viipymättä. Sosiaalipäivystys perustuu viranomaisyhteistyöhön.

Sosiaalityöntekijän työtehtäviin Kaksin yhteispäivystyksessä kuuluu hoitaa päivystykselliset sosiaalihuollon tarpeessa olevat asiakkaat terveydenhuollon yhteispäivystyksen toimipisteessä. Sosiaalityöntekijä antaa tarpeen mukaan asiakkaalle puhelimitse ohjausta ja neuvontaa ja toimii Salmilan sosiaalityöntekijän työparina akuuteissa sosiaalipäivystyksellisissä tilanteissa. Lisäksi sosiaalipäivystäjä hoitaa kiireellisiä sosiaalipäivystys tilanteita poliisilaitoksella. Sosiaalityöntekijä tekee virkatehtävien edellyttämiä kiireellisiä viranhaltijapäätöksiä esim. lapsen kiireellisistä sijoituksista koskevia päätöksiä ja ehkäisevän toimeentulotuen päätös asumisen järjestämiseksi aikuisasiakkaille. Työtehtävät ovat monipuolisia. Kaksin terveydenhuollon yhteispäivystyksessä korostuu asiakkaiden kohtaaminen ja asiakaspalvelu yllättävässäkin tilanteessa. Tehtävänkuva hahmottuu tarkemmin sosiaalipäivystyksen kehittämisen myötä toiminnan edetessä. Tarjoamme työnohjauksen ja leasing-auton käytön työmatkoihin.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015, 3 §, 7 § ja 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä). Mikäli virkaan ei saada sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavia hakijoita, voidaan virkaan ottaa vuoden määräajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja käytännön harjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, 12 §).
Ajokortti on välttämätön sekä tarpeen mukaan on oltava oman auton käyttömahdollisuus.

Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä
Toivomme sinulta kokemusta lastensuojelusta tai muusta sosiaalityöstä, mutta ennen kaikkea innostusta ja halua tehdä päivystysluonteista sosiaalityötä äkillisissä tilanteissa olevien ihmisten tukemiseksi ja auttamiseksi.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen. Työ alkaa sopimuksen mukaan, koeaika 6 kk.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan vastuualuepäällikkö Tarja Jupille ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "sosiaalityöntekijä 2194"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan sekä todistus rikostaustan selvittämisestä (laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö Tarja Juppi p. 044 777 3311, tarja.juppi@kainuu.fi ja lastensuojeluyksikönjohtaja Pentti Kovalainen p. 044 797 0673, pentti.kovalainen@kainuu.fi

Lisätietoja

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Perhepalvelut, Lastensuojelun avohuolto Kajaani

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.


Osoite: Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Sinulle suositellut työpaikat