Skip to main content
test
Sosiaalityöntekijä - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on tarjolla sosiaalityöntekijän viransijaisuus ajalla 3.10.22-31.12.22 kehitysvammapoliklinikan ja -osaston moniammatillisessa tiimissä, jossa sosiaalityöntekijän lisäksi työskentelee ylilääkäri, psykologi, kuntoutusohjaaja, puheterapeutti, kommunikaatio-ohjaaja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Kehitysvammapoliklinikalla ohjataan ja neuvotaan kaikissa kehitysvammaisuuteen liittyvissä asioissa. Kehitysvammapoliklinikan työryhmä suunnittelee yhdessä kehitysvammaisen henkilön ja hänen perheensä kanssa hoitoon, varhaiskuntoutukseen, opetukseen, työllistämiseen ja asumiseen liittyviä palveluja poliklinikkakäynnin yhteydessä. Poliklinikkakäynnit toteutetaan päiväkäynteinä. Käynnin perusteella kehitysvammaiselle henkilölle laaditaan kuntoutussuunnitelma. Tehtävänä on tarjota myös erityisosaamista kehitysvammaisuuteen liittyvissä käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteissa sekä psyykkisissä vaikeuksissa. Poliklinikalla toimii moniammatillinen työryhmä, joka työskentelee asiakkaiden ja perheiden sekä avopalveluiden ja terapeuttien kanssa yhteistyössä. Oleellisena osana on tutkimusten tekeminen ja kuntoutusarvioiden sekä - suunnitelmien laatiminen. Kehitysvammaosastolla hyödynnetään sosiaalityöntekijän osaamista osastokierroilla sekä tarpeen mukaan.

Asiakkaat ovat erityishuollon piiriin kuuluvia kehitysvammaisia henkilöitä, myös autisminkirjon häiriöön liittyvät pulmat ovat tyypillisiä.
Perustyö sisältää mm. kehitysvammalain edellyttämät sosiaalityön asiantuntemusta vaativien lausuntojen tekemistä, kuntoutussuunnitelmien laadintaan osallistumista ja konsultointia. Verkostotyötä tehdään mm. päiväkotien, koulujen, vammaispalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Sosiaalityöntekijä kuuluu erityishuollon johtoryhmään, jonka tehtäviin kuuluu osallistua erityishuolto-ohjelmien laatimiseen ja tahdosta riippumattoman erityishuollon päätöksen tekoon.

Lupaamme itsenäisen asiantuntijatehtävän, hyvän perehdytyksen ja tiimin sekä kollegoiden tuen. Työtehtävien hoitamisesta osittain etätyönä voidaan neuvotella.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015, 3 §, 7 § ja 32 §.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme itsenäistä päätöksentekokykyä, reipasta ja asiakaslähtöistä työotetta, kykyä organisoida työtään sekä myönteistä asennetta muutokseen ja toiminnan kehittämiseen. Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen kehitysvammatyöstä.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen. Työ alkaa 3.10.2022 tai sopimuksen mukaan, koeaika 1 kk.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan Jaana Leinoselle ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "sosiaalityöntekijä kehitysvammapkl"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan sekä todistus rikostaustan selvittämisestä (laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tulosyksikköpäällikkö Jaana Leinonen, puh. 044 797 0605, jaana.leinonen@kainuu.fi

Lisätietoja

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Terveyden- ja sairaanhoidonpalvelut, Kehitysvammapoliklinikka

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote työllistää noin 3 800 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.


Osoite: Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Sinulle suositellut työpaikat