Sosiaalityöntekijä, kaksi virkaa - Oulun kaupunki

Haettavana on kaksi SOSIAALITYÖNTEKIJÄN vakituista virkaa Oulun kaupungin Hyvinvointipalveluissa Kaakkurin hyvinvointikeskuksessa 1.2.2021 alkaen. Toinen virka sijoittuu lapsiperheiden sosiaalityöhön ja toinen sekä lapsiperheiden- että työikäisten sosiaalityöhön.

Kaakkurin hyvinvointikeskuksen palveluprosessit on suunniteltu asiakaslähtöisesti elämänkaarinäkökulmasta. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat muun muassa sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit ja suunnitelmallinen sosiaalityö. Sosiaalityöntekijä tukee työssään asiakkaiden sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa tilanteissa sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukaisesti. Työtä tehdään moniammatillisesti erilaisissa verkostoissa lähellä asiakkaiden kehitys- ja elinympäristöjä. Kaakkurin hyvinvointikeskusalueeseen kuuluvat Kaakkurin ja Oulunsalon suuralueet.
Työskentelyn tueksi tarjoamme säännölliset tiimipalaverit, työnohjauksen ja työhön liittyvää koulutusta

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 817/2015 § 3 ja § 7 mukainen pätevyys. Kyky itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatillisen työotteen hallinta laajassa palveluverkostossa on edellytys tehtävän hoitamiseksi. Eduksi luetaan hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä myönteinen asenne kehittämiseen. Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi luetaan myös työkokemus kunnallisessa sosiaalityöntekijän viranhaltijatyössä, yksilö- ja perhehuollon Effica-osaaminen sosiaalihuollossa ja toimeentulotuessa. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja tartuntatautilain 48 §:n edellyttämästä rokotesuojasta sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3§:n mukainen rikosrekisteriote valinnan suorittaneelle viranhaltijalle.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä. Oulun kaupunki käyttää vakituisissa viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/201/2021. Hakemukset on toimitettava 21.1.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kaakkurin-hyvinvointikeskus

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat palvelupäällikkö Susanna Lähde, p. 040 621 2238 ja vs. palveluesimies Emilia Martimo, p. 044 703 4838 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Kaakkurin hyvinvointikeskus
Osoite: Pesätie 11, 90420 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. Oulun kaupunki tukee työntekijöitä työterveyshuollon palveluin sekä henkilöstöetuna kulttuuri- ja liikuntaedulla.