Sosiaalityöntekijä, kaksi virkaa - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa on haettavana kaksi SOSIAALITYÖNTEKIJÄN virkaa perhesosiaalityössä. Työ alkaa 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan.

Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen sosiaalipalvelujen toiminnan tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöiset, alueen palvelutarvetta vastaavat, vaikuttavat palvelut. Palveluprosessit on suunniteltu asiakaslähtöisesti elämänkaarinäkökulmasta. Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen alueeseen sisältyy Myllyojan toimipiste.

Sosiaalityöntekijä tukee työssään lapsiperheasiakkaiden sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa ongelmissa sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukaisesti. Työ sisältää palvelutarpeen arviointien tekemistä ja suunnitelmallista työskentelyä sosiaalihuollossa asiakkuudessa olevien kanssa. Tarjoamme tueksi säännölliset tiimipalaverit, työnohjauksen ja työhön liittyvää koulutusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 § 3 ja § 7 mukainen pätevyys.
Kykyä itsenäiseen työskentelyyn on välttämätön edellytys tehtävän hoitamiseksi. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä moniammatillista työotetta laajassa palveluverkostossa. Arvostamme myös myönteistä asennetta kehittämiseen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Virkaan valitun tulee esittää nähtäväksi hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

Palkkaus on KVTES:n hinnoittelukohdan 04SOS04A mukainen 3373,66 euroa kuukaudessa.

Eduksi luetaan työkokemus kunnallisessa sosiaalityöntekijän viranhaltijatyössä, Yksilö- ja perhehuollon Effica-osaaminen sosiaalihuollossa ja toimeentulotuessa sekä palvelujärjestelmän tunteminen. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/245/2020. Hakemukset on toimitettava 26.1.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Jaana Kotonen, palveluesimies p. 0505700912 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Kontinkankaan hyvinvointikeskus, Perhe- ja sosiaalipalvelut
Osoite: Kajaanintie 46 A, 90220 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. Oulun kaupunki tukee työntekijöitä työterveyshuollon palveluin.