sosiaalityöntekijä kotoutuminen Hämeenlinna ja Riihimäki

Hakuaika päättyy  18.7.2024 15:00

Tule mukaan, tee merkityksellistä työtä ja rakenna kanssamme parempaa tulevaisuutta Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle!

Etsimme vakituiseen virkaan kahta sosiaalityöntekijää, joille ihmisoikeuksien edistäminen on sydämenasia!

Sosiaalityöntekijän tehtävät sijoittuvat Oma Hämeen kotoutumista edistäviin sote-palveluihin. Keskeisiä asiakasryhmiämme ovat haavoittuvassa asemassa olevat pakolaiset sekä alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleet alle 25-vuotiaat. Vastaamme myös maassa ilman oleskeluoikeutta olevien sekä ihmiskaupan uhrien palveluista. Työskentelyssämme painottuu ihmisoikeusperustainen lähestymistapa.

Työskentelemme moniammatillisena maakunnallisena tiiminä, johon kuuluu sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien lisäksi asiantuntijoita, perhetyöntekijöitä, terveydenhoitaja ja palvelusihteereitä. Sosiaalityöntekijänä vastaat asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista, sosiaalipalveluiden ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntämisestä, palveluiden järjestämisestä palveluverkoston eri toimijoiden kanssa, sidosryhmätyöskentelystä sekä sosiaalisesta tuesta elämän kriisitilanteissa. Työssäsi otat osaa myös asiakkaiden monialaisten kotoutumissuunnitelmien laatimiseen.

Odotamme Sinulta erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, näkemystä moniammatillisesta työstä ja työn kehittämisestä sekä asiakkaan arvostavaa kohtaamista. Arvostamme kokemustasi työskentelystä erilaisia kulttuuritaustoja edustavien asiakkaiden kanssa.

Edellytämme laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Pätevien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan valita määräaikaisesti sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun. Ammattiin opiskelevaksi henkilöksi katsotaan sosiaalityöntekijän tutkintoa suorittava henkilö, joka on läsnä olevana opiskelijana siinä yliopistossa, josta hän valmistuu sosiaalityöntekijäksi.

Toisen tehtävä työpiste sijaitsee Hämeenlinnassa ja toisen Riihimäellä. Asiakastyötä tehdään seuduilla sekä toisinaan muualla Kanta-Hämeen alueella.

Tueksesi saat moniammatillisen tiimin, johtavan sosiaalityöntekijän ja ulkopuolista työnohjausta. Saat ympärillesi innostuneen, avoimen ja kehittämisorientoituneen työyhteisön, jossa vallitsee terve ja reilu huumorintaju. Työyhteisöämme yhdistää myös vahva tahtotila haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisryhmien yhteiskunnallisen aseman parantamiseen.

Oma Hämeellä on käytössä laajalti työsuhde-etuja:
-     Lounasetu
-     Työmatkaetu
-     Kulttuuri-, hyvinvointi- ja liikuntaetu Epassi Flex
-     Työterveys Terveystalossa

Tehtäväkohtainen palkka on 4076,28 €/kk. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksamme kokemukseen perustuvaa lisää, jonka määrä voi olla 3% tai 8%. Lisäksi maksamme rekrytointilisää 150 €/kk/ 6 kuukauden ajan. Kokemuslisän perusteella määräytyvät myös lomapäivien kertymä. Työaika on 37,77 tuntia viikossa. Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Virkaan valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote valintapäätöksen saatuaan määräajassa. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan valintapäätöksen saatuaan määräajassa. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Välittömässä potilas- ja asiakastyössä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa ja 55 §:n mukaista hengityselinten tuberkuloosia koskevaa selvitystä. Me Oma Hämeessä haluamme tukea tieteellisen tutkimustyön tekemistä myöntämällä palkallisia vapaita väitöskirjan tai ylemmän korkeakoulututkinnon tekemiseen


Lisätietoja

https://omahame.fi/meille-toihin

Yhteystiedot

Tiina Hofström p. 040 868 2100, tiina.hofstrom@omahame.fi 5.7. asti

ja ajalla 8.7.-12.7. Sari Kiviranta p. 050 323 4188, sari.kiviranta@omahame.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Oma Häme kutsuu sinut mukaan rakentamaan yhdessä merkityksellistä huomista! Etsimme omistautuneita työntekijöitä, jotka jakavat arvomme ja intohimon yhdenvertaisuuteen, asiakaslähtöisyyteen, vaikuttavuuteen ja rohkeuteen. Miksi Oma Häme? Meillä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan asiakkaidemme hyvinvointiin. Työskentelemme yhteisönä kohti tasavertaista palvelua, ottaen asiakkaat ja työntekijät mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Käytämme tieteeseen perustuvia menetelmiä, jotka tuovat muutoksia asiakkaidemme elämään. Rakennamme maailman inhimillisintä Assi –sairaalaa, jonka tulevien toimintojen suunnittelussa sinulla on mahdollista olla mukana. Uudet tilat ovat käytössämme vuonna 2026. Liity joukkoomme ja ole osa muutosta! Tule mukaan, tee merkityksellistä työtä ja rakenna kanssamme parempaa tulevaisuutta! Oma Häme vastaa 171 000 asukkaan hyvinvoinnista 11 kunnan alueella 6500 työntekijän voimin. Tutkimuksen mukaan meidän työntekijöistä reilu 70% suosittelisi meitä työnantajana ystävälleen. (Lähde: TTL). Tutustu työnantajaan