Sosiaalityöntekijä - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Kymsoten työelämäpalvelut on osa Monialaista työelämäpalvelua, jonka tavoitteena on edistää pitkään työtä hakeneiden asiakkaiden työllistymistä, kuntouttaa ja aktivoida asiakasta räätälöityjen palvelupolkujen turvin. Monialainen työryhmä koostuu sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ammattilaisista sekä TE-asiantuntijoista. Toimipaikat sijaitsevat Kouvolassa, Kotkassa ja Haminassa.

Sosiaalityöntekijä toimii sosiaalityön asiantuntijana Monialaisessa työelämäpalvelussa ja yhteistyöverkostossa. Hänen tehtävänään on erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen tilanteen ja palvelutarpeen selvittely, aktivointisuunnitelmien ja monialaisten työllistymissuunnitelmien tekeminen yhdessä TE-asiantuntijoiden kanssa, suunnitelmien toteutumisen seuranta, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ja arviointi, ohjaaminen erilaisiin työllistymistä edistäviin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä verkostoyhteistyö viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa. Tehtäviin liittyy kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen päätöksentekoa sekä rakenteellista sosiaalityötä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Virkaan valittavalla tulee olla kokemusta työskentelystä pitkäaikaistyöttömien parissa sekä tuntemusta TE-palveluista ja Kelan kuntoutuspalveluista.

Sosiaalityöntekijän tulee hallita Sosiaali-Lifecaren ja Kanta-liittymän käyttö. Lisäksi hänellä tulee olla valmius kehittää Monialaisen työelämäpalvelun toimintamallia ja sosiaalityötä Kymenlaaksossa. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja mielenkiintoa työskennellä laaja-alaista erityistä tukea tarvitsevan asiakasryhmän kanssa monialaisessa toimintaympäristössä.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

palveluesimies Elina Mäkelä, p. 040 669 3559, elina.makela@kymsote.fi
palvelualuepäällikkö Niina-Holm-Richardson, p. 0400 728 404, niina.holm-richardson@kymsote.fi

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 49400 Hamina

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yli 5 700 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.